Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 01.02.2019/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 4

01.02.2019

 

Yksityisteiden avustusjärjestelmän työryhmän perustaminen

 

8/02.05.01/2019

 

Teknlk 01.02.2019 § 4

 

 

(Lisätietoja: yhdyskuntainsinööri 0400-862532)

 

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 18.9.2018 (§ 306) päättänyt, että yksityisteiden avustusjärjestelmän muutostyötä varten perustetaan erillinen työryhmä. Siirtymäajaksi uuteen järjestelmään siirtymiseksi on määritelty vuosi 2019.

 

Edellisen kerran on yksityistie avustuksiin liittyviä menetelmiä selvitetty työryhmän taholta vuonna 2007.

Työryhmän tulee aloittaa työnsä vuoden 2019 alussa. Uudet toimintaohjeet astuisivat siten voimaan 1.1.2020 alkaen. Talousarvion 2019 mukaisesti työryhmälle on asetettu tavoitteeksi aikaan saada avustusjärjestelmä joka kohtelee kaikkia yksityisteitä tasapuolisesti.

Vuoden 2018 aikana kunta on avustanut yksityisteitä siten, että tiet voidaan jakaa neljään erilaiseen luokkaan:

 

- Tiet jotka ovat hoitosopimusteitä, pituus 51,6 km

- Tiet jotka ovat olleet valtionavun piirissä, pituus 21,8

- Tiet jotka eivät ole olleet valtionavun piirissä, pituus 49,9 km

- Tiet joissa ei ole tiekuntaa, pituus 23,6 km

- Tiet joissa on ollut ns. oikotieperuste, pituus 54,0 km

 

Avustettuja, asutuksen piirissä olevia teitä on ollut täten yhteensä 146,9 km. Kunta on lisäksi avustanut yksityisten pihateitä joiden pituus on ollut alle 200 metriä. Avustusperusteena ovat olleet sosiaaliset seikat (vanhuus, sairaus, tms. heikkous). Avustettavia kohteita on ollut 82 kpl.

 

Hoitosopimusteiden hoitoon ja ylläpitoon on vuonna 2018 käytetty rahaa 120 T€, muiden yksityisteiden avustuksiin 43 T€ ja pihateiden avustuksiin 9 T€. Menot ovat olleet yhteensä noin 172 T€. Loppusummaa pienentää hoitosopimusteiden tiekunnilta laskutettu omavastuuosuus joka vuoden 2018 osalta on 17 T€. Nettomeno on siten 155 T€.

 

Kuluvan vuoden 2019 osalta hoitosopimusteiden hoitoon ja ylläpitoon kohdistuu kustannuksia noin 150 T€, josta tiekuntien osuus olisi 30 T€. Talousarviossa on avustuksiin varattu menoiksi 70 T€. Nettomeno olisi siten 190 T€.

 

Työryhmän tulee ottaa työskentelyssään huomioon uudistunut yksityistielaki joka on astunut voimaan 1.1.2019 ja siinä olevat avustusperiaatteet. Lisäksi sosiaalisin perustein avustettavien pihojen ja pihateiden osalta tulee miettiä uudelleen avustushakemuksia käsittelevä taho ja päätöksiä tekevä toimielin.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se nimeää yksityisteiden avustusjärjestelmän työryhmän ja valitsee työryhmän esittelijäksi/sihteeriksi yhdyskuntainsinöörin.Työryhmän tulee saada esityksensä valmiiksi 31.5.2019 mennessä jonka jälkeen se tuodaan teknisen lautakunnan kautta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa