Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 01.02.2019/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 13

01.02.2019

 

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2019

 

85/02.02/2018

 

Teknlk 01.02.2019 § 13

 

Kunnanvaltuuston päätöksen (19.12.2018 § 92) mukaisesti käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2019 loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopulliseen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmaa tarvitse enää hyväksynnän jälkeen viedä lautakunnan vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.

 

Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 kokouksessaan 24.10.2018 § 100. Tässä käsittelyssä oheismateriaalina oli kiinteistöpalveluiden kustannuspaikkakohtainen taulukko sekä teknisen lautakunnan osalta tilikartta.

 

Lautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanhallituksessa (20.11.2018 § 400 ja 27.11.2018 § 426) sekä kunnanvaltuustossa (19.12.2018 § 93) teknisen lautakunnan talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:

 

 

Yhdyskuntasuunnittelu

 

[image]

 

Muutosten jälkeen yhdyskuntasuunnittelun toimintakulut ovat 390.040 euroa.

 

Liikenneväylät

 

Liikenneväylien osalta vähennys johtuu pääosin Levin raitin uudelleen päällystämiseen (90.000 e) suunnittelun kustannuksen siirtäminen investointiosaan.

Muutosten jälkeen liikenneväylien toimintakulut ovat 1.363.890 e.

[image]

 

Puistot ja yleiset alueet

[image]

 

 

 

 

 

 

 

Puistojen ja yleisten alueiden osalta kustannusten lisääntyminen johtuu palveluiden ostosta joista suurimpana on uusi kustannuspaikka 80311, Levin ulkoilureitit (250.000 e). Muissa tiliryhmissä pieniä muutoksia (mm. henkilöstökulut), erotus on +229.380 e.

 

Muutosten jälkeen puistojen ja yleisten alueiden toimintakulut ovat 734.100 e.

 

 

Muu toiminta

 

[image]

 

Tonttien myyntiin on lisätty kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.2018 § 93 mukaisesti määräraha ennakkoliittymämaksuihin Levin Vesihuolto Oy:lle sekä määräraha tonttimyynnin markkinointiin.

Muutosten jälkeen muun toiminnan kulut ovat 528.590 e.

 

 

Vesi- ja jätehuolto

 

[image]

 

Vesi-ja jätehuollon osalta kustannusten vähennys johtuu valtuuston tekemästä päätöksestä jätehuollon järjestämisestä Kittilän kunnassa ja sen seurauksena suunnittelut toimintakulut jäävät pois.

 

Muutoksen jälkeen vesi- ja jätehuollon toimintakulut ovat 46.170 e.

 

Ravintopalvelut

 

[image]

 

Muutosten jälkeen ravintopalveluiden toimintakulut ovat 1.819.010 e.

 

Kiinteistöpalvelut

 

[image]

 

Muutosten jälkeen kiinteistöpalveluiden toimintakulut ovat 5.864.490e.

 

Muutosten jälkeen koko teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat yhteensä 10.892.120 e ja toimintakulut 10.547.170e, toimintakate on 344.950 e.

 

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksymä talousarvio toimii vuoden 2019 teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmana.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa