Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 28.02.2019/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 14

28.02.2019

 

Opetustoimen strategiatyö

 

Koululk 28.02.2019 § 14

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

 

Uudistetulla kuntalailla 2015 pyritään vahvistamaan kunnan johtamista ja poliittisen johdon päätöksentekokykyä sekä selkeyttämään poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa. Tämän lisäksi lakisääteisestä kuntastrategiasta pyritään luomaan johtamisen keskeinen ohjausväline ja näin kokoamaan yhteen pitkän aikavälin suunnittelun hajanaista sääntelyä.

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.8.2018 hyväksynyt Kittilän kuntastrategian, jonka visio on: Kittilä - puhdasta kultaa. Arvoiksi ovat tulleet luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Kuusi painopistealuetta strategiassa ovat yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

 

Kuntastrategian ohella kunnissa on laadittu toimialakohtaisia kehittämissuunnitelmia. Kunnan opetustoimessa kehittämissuunnitelmista käytetään yleisesti nimeä KuntaKesu. KuntaKesun tavoitteena on nostaa koulutus keskiöön kunnallisessa päätöksenteossa, auttaa opetuksen järjestäjää löytämään ne konkreettiset kehittämiskohteet, joihin tartutaan. Valtakunnallisessa mallissa on nostettu esiin neljä keskeistä teemaa, joiden kehittämiseen panostetaan: oppilaiden oppiminen, henkilöstön osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen.

 

Koululautakunta on kokouksessaan 14.3.2018 §141 käsitellyt koulutoimen strategiaa ja aiheeseen liittyen kevään 2018 aikana on järjestetty koulutustilaisuuksia henkilöstölle.

 

Strategiatyö on hidasta, koska strategiatyön tarkoituksena on osallisuus ja sitoutuminen. Yleensä kunnissa kehittämissuunnitelmien valmisteluun kuluva aika vaihtelee puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Alustavasti arvioiden Kittilän sivistystoimen strategiatyö olisi tuotavissa lautakunnan käsittelyyn syyskuussa 2019.

 

Opetustoimen strategiantyön tueksi Opsia Oy on järjestänyt koulutustilaisuuksia, joissa kuntien sivistystoimen henkilöstö on voinut jakaa osaamistaan ja saada siten valmiuksia omien kuntiensa sivistystoimen strategiatyöhön. Koulutoimen henkilöitä on osallistunut lokakuussa 2018 ja helmikuussa 2019 näihin koulutilaisuuksiin.

 

Kevään 2019 aikana on tarkoitus jatkaa opetustoimen strategiatyötä laajentaen sen koskemaan koko opetus- ja sivistystointa. Strategiatyön jatkotyötä varten kootaan koulu- ja vapaan sivistystyön toimijat yhteiseen aloituspalaveriin. Sivistystoimeen perustetaan SiKu -johtoryhmä, joka vastaa strategiatyön etenemisestä ja kokoaa strategiatyöhön tarvittavat toimijat yhteen. Sen ohella työtä tullaan tekemään toimialueittain. Työn valmistumiseksi työ vaatii niin iltapäivän kokoontumisia kuin koko päivän kestäviä työ- ja koulutustilaisuuksia. Henkilökunnan ohella on tärkeää, että mukaan tulee myös luottamushenkilöitä.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta nimeää 1 - 3 henkilö mukaan sivistystoimen strategiatyöhön.

 

 

Päätös:
Koululautakunta nimesi mukaan sivistystoimen strategiatyöhön Sirkka Hangasvaaran ja Aila Moksin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa