Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 28.02.2019/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 10

28.02.2019

 

Päiväkodin johtajan viran täyttäminen

 

Koululk 28.02.2019 § 10

(Lisätietoja: vs.varhaiskasvatuspäällikkö 040 7162084)

 

 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 18.6.2018 (§40) perustaa Sirkan alueelle toisen päiväkodin johtajan viran. Koululautakunta valitsi virkaan Lohjan kunnassa päiväkodin johtajana työskennelleen Merja Koskisen 22.10.2018 (§ 212). Koskisen oli tarkoitus aloittaa virassa 1.1.2019. Hän ei ottanut virkaa vastaan.

 

 

 

Päiväkodin johtajan virka julistettiin uudelleen haettavaksi ajalle 18.12.2018-18.1.2019. Vähäisen hakijamäärän (2) ja pätevien hakijoiden puuttumisen vuoksi hakuaikaa jatkettiin 8.2.2019 saakka. Määräaikaan mennessä saapui kaksi uuttaa hakemusta, hakijoita siis yhteensä neljä (4).

 

Kelpoisuusvaatimuksena päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään on kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito (varhaiskasvatuslaki 2018/§31). Päiväkodin johtajan kelpoisuutta koskeva pykälä tulee voimaan 1.1.2030. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos valitulla ei ole kasvatustieteen maisterin tutkintoa, hänen on suoritettava se vuoden 2029 loppuun mennessä.

Henkilö, joka varhaiskasvatuslain voimaan tullessa (1.9.2018) tai viisi vuotta tätä ennen on ollut virka- tai työsuhteessa varhaiskasvatuksen ammatillisessa tai hallinnollisessa johtotehtävässä, johon hänet on katsottu kelpoiseksi, on kelpoinen toimimaan 31 pykälässä tarkoitetussa tehtävässä (varhaiskasvatuslaki 2018/§75).

Yhdellä hakijoista ei ole alan kokemusta eikä koulutusta. Kolmella on kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin tehtävään. Heistä kahdelta edellytetään, että he suorittavat kasvatustieteen maisterin tutkinnon 1.1.2030 mennessä.Yhdellä hakijoista on kokemusta päiväkodin johtajan tehtävästä, minkä nojalla hänet voi katsoa kelpoiseksi päiväkodin johtajan virkaan.

Haastatteluun kutsuttiin Kati Hakala, Mervi Kurtakko ja Katja Lehmuslehti. Haastattelun suorittivat Sirkan päiväkodin johtaja, vs.varhaiskasvatuspäällikkö sekä lautakunnan edustajina Laura Kaukoranta ja Sirkka Hangasvaara. Pistevertailun sekä kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmä esittää valittavaksi päiväkodin johtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Mervi Kurtakkoa.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta päättää, että Mervi Kurtakko valitaan edellä mainituin perustein päiväkodin johtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.Viran alkusijoituspaikka on Sirkka. Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, huumausainetestiä koskeva todistus (759/2004) sekä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa