Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 28.02.2019/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 9

28.02.2019

 

Varhaiskasvatuksen opettajan toimen perustaminen

 

Koululk 28.02.2019 § 9

 

(Lisätietoja: vs.varhaiskasvatuspäällikkö, puh. 040 7162084)

 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 18.6.2018 (§40) lakkauttaa lastentarhanopettajan toimen, jonka sijoituspaikka oli Sirkan päiväkoti. Päätös opettajan toimen lakkauttamisesta tehtiin Sirkan toisen päiväkodin johtajan viran perustamisen yhteydessä (pykälän otsikko: Lastentarhanopettajan toimen muuttaminen päiväkodin johtajan viraksi).Tällä haluttiin varmistaa, että johtajaresurssin lisääminen voitaisiin toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti.

 

Varhaiskasvatuksen opettajaresursseja on tarkasteltu uudelleen syksyllä 2018, uuden varhaiskasvatuslain voimaan astumisen jälkeen.

 

Varhaiskasvatuslain 37§ linjaa, että päiväkotiryhmän kasvatusvastuussa olevasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan (entinen lastentarhanopettaja) tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Siirtymäsäännöksen mukaan (varhaiskasvatuslaki 74§) edellä mainittu pykälä (37§) astuu voimaan 1.1.2030.

 

Tilanne tällä hetkellä:

Päiväkodin lapsiryhmässä tulee olla vähintään kolme (3) kasvatusvastuullista, joista

- varhaiskasvatuksen opettajia (joilla voi olla myös sosionomin koulutus) vähintään yksi kolmesta (1/3)

- muut vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajia

Vuoden 2030 alusta alkaen:

Päiväkodin lapsiryhmässä tulee olla vähintään kolme (3) kasvatusvastuullista, joista

- varhaiskasvatuksen opettajia vähintään kaksi kolmesta (2/3), joista toinen voi olla varhaiskasvatuksen sosionomi

- loput vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajia

 

Kittilän päiväkodeissa suhdeluku on tällä hetkellä pääsääntöisesti 1 opettaja/2 lastenhoitajaa, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Suhdeluvun muutos tarkoittaa nykyisellä lapsimäärällä noin kahdentoista (12) varhaiskasvatuksen opettajan toimen perustamista ja lähes vastaavan määrän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen lakkauttamista vuoteen 2030 mennessä.

 

Suurin opettajaresurssin tarve on vuorohoidon ja esiopetuksen ryhmissä sekä ryhmissä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Suurin vaje on tällä hetkellä Sirkan päiväkodin vuorohoidossa, jossa varhaiskasvatuksen opettajia on vain yksi/ryhmä ja hoitoaika ryhmissä vuorokauden ympäri, kaikkina viikon päivinä.

 

Varhaiskasvatuksen opettajan toimen perustaminen on huomioitu vuoden 2019 talousarviossa.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää perustaa varhaiskasvatuksen opettajan toimen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa