Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 21.01.2019/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 8

08.01.2019

Kunnanvaltuusto

§ 3

21.01.2019

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös liittyen Fagerholmin ja Nevalaisen valitukseen kunnanvaltuuston päätöksestä 31.10.2017 § 80

 

47/00.02/2016

 

Khall 08.01.2019 § 8

 

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 13.12.2018 kumonnut valtuuston päätöksen 31.10.2017 § 80 sekä hylännyt Nevalaisen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

 

Kuntalain 96 §:n mukaan "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

 

Valtuusto on 31.10.2017 § 80 päättänyt pidättää Fagerholmin ja Nevalaisen sekä 19 muuta luottamushenkilöä osallistumasta päätöksessä mainittujen asioiden käsittelyyn päätöksestä ilmeneväksi ajaksi. Kunnanhallitus on valtuuston päätöksen täytäntöönpanoon ja laillisuusvalvontaan liittyen 21.11.2017 § 403 päättänyt, että asia palautetaan takaisin valmisteluun ja kunnanhallitus hankkii asiassa oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon. Pyydetty asiantuntija ei kuitenkaan ollut halukas antamaan pyydettyä lausuntoa.

 

Kunnanhallitus on 13.2.2018 § 61 merkinnyt tiedoksi, että osalle kuultavista on lähetetty aiemmassa kuulemismenettelyssä havaitun muotovirheen vuoksi kuulemiskirjeet uudelleen 6.2.2018 siten, että kuulemisen määräaika päättyy 28.2.2018 ja että asian käsittelyä jatketaan kuulemismenettelyn täydentämisen jälkeen.

 

Kunnanhallitus on 19.3.2018 § 103 todennut, että aiemmassa kuulemisessa tapahtunut muotovirhe on korjattu suorittamalla osittain uusi kuuleminen, ja että kunnanhallitus toteaa valtuuston 31.10.2017 § 80 tekemän päätöksen lailliseksi sekä valtuuston päätösvaltaan kuuluvaksi ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että kunnanhallitus on 21.11.2017 § 403 tosiasiassa jättänyt valtuuston 31.10.2017 § 80 tekemän päätöksen täytäntöön panematta valmistelussa havaittujen puutteiden vuoksi. Puutteiden korjaamisen jälkeen asiaa ei ole kuitenkaan saatettu valtuuston uudelleen käsiteltäväksi siten kuin kuntalain 96 § edellyttää. Hallinto-oikeus on katsonut, että valtuuston valituksenalaisessa päätöksessä oleva kuulemisvirhe ei ole korjautunut sillä, että päätöksen tekemisen jälkeen on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Tämän johdosta hallinto-oikeus on kumonnut valtuuston päätöksen.

 

Valtiovarainministeriö on päätöksellään 19.6.2018 päättänyt pidättää Kittilän kunnan luottamusmiehiä kunnan päätöksenteosta joten hallinto-oikeuden ratkaisu ei aiheuta kunnassa tällä hetkellä tarvetta toimenpiteille.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen sekä saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös liitteenä.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________

 

Kvalt 21.01.2019 § 3

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa