Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.01.2019/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 10

24.01.2019

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan selitys menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta

 

272/10.03.00/2018

 

RakYmplk 24.01.2019 § 10

 

Korkein hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnalta selitystä menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta. Hakemus koskee lautakunnan poikkeamispäätöstä 2018-3042 4.10.2018 § 141. Selitys ja päätökseen liittyvät asiakirjat on pyydetty toimittamaan 8.2.2019 mennessä

 

Rakennustarkastaja:

Esitän selitykseksi seuraavaa:

 

Poikkeamisluvan hakija oli kuullut poikkeamisluvan valmisteluvaiheessa rajanaapurit omatoimisesti. Huomautuksen jättäjä toimitti huomautuksen rakennushankkeesta hakijalle sekä myös rakennus- ja ympäristölautakunnalle 5.9.2018.

 

Lautakunta teki päätöksen asiasta 4.10.2018. Päätös on ollut nähtävillä kunnan ilmoitustaululla lautakunnan päätösten julkipanolistalla 5.10 - 8.11.2018 ja lautakunnan pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuilla 9.10.2018.

 

Poikkeamispäätöksen 2018 - 3042 4.10.2018 § 141 antopäivä oli 9.10.2018 ja päätös sai lainvoiman 9.11.2018.

 

Rakennusvalvonnassa huomattiin 20.11.2018, että päätösotetta kyseisestä päätöksestä ei oltu lähetetty huomautuksen tehneelle. Huomauttajaa yritettiin tavoittaa huomautuksessa olleesta puhelinnumerosta siinä onnistumatta.

 

Samanaikaisesti pyydettiin kuntaliitolta toimintaohjetta asian korjaamiseksi ja se saatiin 5.12.2018.

 

Huomautuksen tekijä tavoitettiin 14.12.2018 puhelimitse ja sovittiin tapaaminen 18.12.2018 jolloin hänelle selvitettiin asia, annettiin päätösote ja ja ohje menetetyn määräajan hakemiseksi Korkeimmalta hallinto - oikeudelta.

 

Huomautuksen jättäjä on Korkeimmalle hallinto-oikeudelle jättämässään hakemuksessa pyytänyt menetetyn määräajan palauttamista valituksen tekemiseksi sekä korvausta oikeusaputoimistolta tilaamansa oikeusavun osalta.

 

Yllä olevasta selityksestä käy ilmi, että rakennusvalvontaviranomainen on virheen havaittuaan ryhtynyt välittömästä toimiin asian saattamiseksi asianosaisen tietoon sekä ohjeistanut asianosaista mahdollisuudesta hakea menetetyn määräajan palautusta Korkeimmalta hallinto - oikeudelta.

 

Lapin oikeusaputoimiston käyttäminen on ollut huomauttajan oma valinta muutosprosessin käynnistämiseksi eikä sen johdosta syntyneitä kuluja voida velvoittaa rakennusvalvontaviranomaisen maksettavaksi.

 

Päätös:

Pidettiin tauko 15.13 - 15.24.

Lautakunta hyväksyi lausunnon muutettuna.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa