Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.01.2019/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 7

08.01.2019

 

Kittilän kunnan lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemuksesta koskien uuden vesivarastoaltaan rakentamista ja luvanmuutosta NP-hiekan läjittämiseksi nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle sekä toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta

 

294/11.01.00/2018

 

Khall 08.01.2019 § 7

 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa (18.10.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Agnico Eagle Finland Oy:n hakemusta (Dnro PSAVI/2204/2018) uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi sekä luvanmuutoshakemusta koskien NP-hiekan läjittämistä nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle ja toiminnan aloittamiseksi muutoksen hausta huolimatta. Lausunto on lausuntopyynnön mukaan toimitettava 21.11.2018 mennessä, mutta lausunnolle on sähköpostitse myönnetty jatkoaikaa 11.1.2019 saakka.

Agnico Eagle Finland Oy hakee lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi Kittilän kultakaivoksen kaivosalueen länsiosiin Rimminvuoman lounaispuolelle. Lisäksi kaivosyhtiö hakee muutosta lupapäätöksen nro 45/2917/1 lupamääräykseen 5, jonka mukaan jo käytössä olevan vesivarastoaltaan eteläistä osaa ei saa käyttää kaivannaisjätteen tai muiden kiinteiden aineiden varastointiin tai loppusijoittamiseen. Lupamääräyksen muutosta haetaan, jotta yhtiö voisi tarvittaessa läjittää NP-rikastushiekkaa olemassa olevan vesivarastoaltaan eteläosaan. Kaivosyhtiö hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa edellä mainitut. toimet mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Uusi vesivarastoallas jaetaan suunnitelmien mukaan kolmeen erilliseen lohkoon siten, että NP-vesille (prosessivesien allas) ja vesienkäsittelylaitoksen kautta puhdistetuille vesille (puhdistettujen vesien allas) rakennetaan omat välipadoin erotetut lohkonsa. Kolmanteen lohkoon on suunniteltu prosessivesien kiintoainepitoisuuden pienentämiseksi ja vesien selkeyttämiseksi laskeutuspiiri. Patojen louherakenteet tullaan tekemään potentiaalisesti happoa tuottamattomasta sivukivestä. Altaan kaikkien lohkojen pohjiin ja luiskiin asennetaan moreenitiiviste ja geomembraani.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausua seuraavasti:

 

Ympäristönsuojeluviranomaiset ovat omissa lausunnoissaan esittäneet merkittäviä täydennyksiä toimitettavaksi ympäristölupahakemukseen. Kittilän kunnanhallitus antaa varsinaisen lausuntonsa täydennettyyn ympäristölupahakemukseen.

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja teki muutetun päätösesityksen:

 

Kunnanhallitus päättää lausua seuraavaa:

 

Ympäristönsuojeluviranomaiset ovat omissa lausunnoissaan esittäneet merkittäviä täydennyksiä toimitettavaksi ympäristölupahakemukseen. Kittilän kunnanhallitus antaa varsinaisen lausuntonsa täydennettyyn ympäristölupahakemukseen.

 

Kunnanhallitus yhtyy tässä vaiheessa rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa