Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.01.2019/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 11

08.01.2019

 

Kunnanjohtajan palkan vahvistaminen

 

55/01.01.01/2015

 

Khall 08.01.2019 § 11

 

Kunta päättää harkintansa mukaan kuntajohtajan palkasta ja sen määräytymisperusteista kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES II luvun 17 §:n) mukaan. Kuntajohtajan palkkauksen on oltava kilpailukykyinen suhteessa muihin julkishallinnon ja muiden sektoreiden johtajan viroissa työskentelevien palkkatasoon nähden sekä oikeassa suhteessa johtajan alaisten palkkaukseen nähden. Palkan arviointiin vaikuttaa myös muun muassa kunnan koko.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 41 §:n mukaan mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella. Kunnanjohtajan palkan määräytymisestä on siten toimivaltainen päättämään kunnanhallitus yksipuolisesti. Hyvään kunta-alan johtajapolitiikkaan kuuluu se, että kunta ja virkaan valittava henkilö neuvottelevat palkasta jo rekrytointiprosessin aikana. (Kuntajohtajan johtajasopimus, Kuntaliiton verkkojulkaisu, s. 16.)

 

Kunnanjohtajan ja Kittilän kunnan välisessä myöhemmin käsiteltävässä johtajasopimuksessa määritellään tarkemmin kunnanjohtajan tehtäväkokonaisuudet, työn edellytykset, työnjakoon, yhteistyöhön ja ristiriitatilanteisiin liittyvät ohjeet sekä käytännöt palkkauksen arviointiin, tarkistamiseen ja tarkistuksen voimaantuloajankohtaan liittyen.

 

Hallintosäännön 3 §:n mukaan kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen esittelijänä toimii hallintojohtaja tai toimielimen määräämä kunnan viranhaltija.

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää vahvistaa vs. kunnanjohtajan kokonaispalkaksi 7180 €/kk.

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsèn ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa