Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 30.01.2019/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 7

30.01.2019

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeiden muuttaminen

 

Koululk 30.01.2019 § 7

(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö p. 040 7162 084)

Vuoden 2018 syyskuussa voimaan astuneessa varhaiskasvatuslaissa säädetään kelpoisuusehtoihin perustuvista tehtävänimikkeistä. Laki ei velvoita työnantajaa nimikkeiden muuttamiseen, vaan päätösvalta kuuluu edelleen kunnille/työnantajille. Lain tavoitteena on kuitenkin ollut yhtenäistää varhaiskasvatuksessa käytettäviä tehtävänimikkeitä ja saattaa ne vastaamaan paremmin ammattialan ajankohtaista käsitteistöä.

Varhaiskasvatuslaissa mainitut tehtävänimikkeet ovat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä päiväkodin johtaja (luku 6/26§-31§). Varhaiskasvatuksen sosionomi on uusi tehtävänimike. Mainittujen tehtävien lisäksi varhaiskasvatuksessa voi olla muitakin tehtäviä. Kittilässä näitä ovat ryhmäavustaja, henkilökohtainen avustaja sekä päiväkotiapulainen.

Varhaiskasvatuksen johtotiimi esittää seuraavia tehtävänimikkeiden muutoksia:

Nykyinen tehtävänimike Uusi tehtävänimike

lastentarhanopettaja               varhaiskasvatuksen opettaja
erityislastentarhanopettaja     
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
lastenhoitaja                             
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
ryhmäavustaja                          
ryhmäohjaaja
henkilökohtainen avustaja        henkilökohtainen ohjaaja
ei käytössä varhaiskasvatuksen sosionomi

Entisellään säilytetään perhepäivähoitaja, päiväkotiapulainen, päiväkodin johtaja sekä varhaiskasvatuspäällikkö.

Taulukko, josta ilmenevät kunkin tehtävän kelpoisuusehdot sekä ydintehtävä, jaetaan oheismateriaalina kokouksessa.

vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen johtotiimin esityksen uusista tehtävänimikkeistä. Nimikkeet otetaan käyttöön välittömästi.

 

Päätös:

Hyväksytään esityksen mukaisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa