Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 30.01.2019/Pykälä 1

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 1

30.01.2019

 

Paras koulu hanke

 

Koululk 30.01.2019 § 1

 

(Lisätietoja: Yläkoulun ja lukion rehtori p. 040 7606 503)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut marraskuussa 2016 Peruskoulufoorumin kehittämään suomalaista peruskoulua. Tämän työskentelyn tuloksena syntyivät peruskoulun kehittämisen tulevaisuuden tavoitteet ja toimet, joilla edistetään oppimista, vahvistetaan hyvinvointia ja tuetaan opetussuunnitelman toteuttamista.

 

Lapin kuntien vapaamuotoinen kehittämisverkosto on saanut alkunsa Lapin yliopiston harjoittelukoulun yhdessä Lapin aluehallintoviraston kanssa järjestämien tulevaisuusdialogien yhteydessä. Tulevaisuusdialogeja on järjestetty lukuvuosien 2016-17 ja 2017-18. Myös Kittilän koulutoimi on osallistunut tulevaisuusdialogeihin.

 

Tasa-arvoisen ja laadukkaan perusopetuksen tavoitteiden saavuttamista tuetaan #paraskoulu -nimisellä valtion erityisavustuksella. Avustuksella tuettavan toiminnan tulee olla aluehallintovirastoja, tutkimuslaitoksia, normaalikouluja (harjoittelukouluja) ja muita kumppanuuksia hyödyntävää.

Hankkeen hakuaika päättyi 19.12.2018. Kaikki Lapin kunnat ovat lähteneet mukaan Lapin yliopiston harjoittelukoulun vetämään hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on jatkaa vapaamuotoisen maakunnallisen verkoston työtä.

 

Hankehaku ja alustava toimintasuunnitelma:

 

1. Lapin yliopiston harjoittelukoulu laatii hankehakemuksen ja toimii hakutiedotteessa mainittuna yhteiskoordinaattorina.

 

2. Hankkeeseen lähtevistä kunnista muodostetaan alueellisia tiimejä; yksi kunnista toimii alueellisena koordinaattorina.

 

3. Hankkeessa toiminta tapahtuu kolmella tasolla: kunnallisena, alueellisena ja kaikkien yhteisenä.

 

4. Kaikilla tasoilla toiminta perustuu yhteistoimintaan ja uusien toimintamallien suunnitteluun ja kokeiluun ja se sisältää koulutusta, tapaamisia, yhteissuunnittelua, hyvien käytänteiden jakamista sekä koulu- ja kuntarajat ylittäviä toimintamuotoja.

 

5. Harjoittelukoululle palkataan hankerahoituksella yhteiskoordinaatiosta vastaava henkilö ja alueellisiin koordinaattorikuntiin koordinaatiosta vastaava henkilö sekä hankkeen teemojen ohjelmajohtajat. Hankehenkilöstön työ voi olla kokoaikaista, osa-aikaista tai muihin tehtäviin yhdistettyä työtä. Kittilässä työ sisällytetään jo olemassa olevan työntekijän töihin (esim. opettaja).

 

6. Koordinaattorit ja ohjelmajohtajat muodostavat yhdessä hallinnosta vastaavien kanssa ohjausryhmän.

 

7. Hankkeessa on tarkoitus laatia sekä kunnallinen että verkoston toimintasuunnitelma, jossa työpaketeiksi otetaan kaikki peruskoulufoorumin tavoitteet.

 

Kittilän kunta on mukana muiden Lapin kuntien kanssa hankkeessa. Kittilä sitoutuu 3500 euron omavastuuseen, jolla saadaan 31500 euron avustus opetushallitukselta.

 

Hankehakemuksessa esitetty hankkeen budjetti:

 

 

Kittilä

Henkilöstömenot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Laitehankinnat

Palvelut

Vuokrat

Matkamenot

Muut menot

MENOT YHTEENSÄ

 

Omarahoitus (10%)

OPH:n myöntämä avustus (90%)

TULOT YHTEENSÄ

 

 

15 500

 

5 500

2 500

3 000

500

7 500

500

35 000

 

3 500

 

31 500

35 000

 

 

 

vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta merkitsee tiedoksi.

 

Päätös:

Koululautakunta merkitsee tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa