Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 174

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 174

17.12.2018

 

Lausunto lupahakemuksesta autoklaavin kaasunpesurin tehostamiseksi, Agnico Eagle Finland Oy

 

299/11.01.00/2018

 

RakYmplk 17.12.2018 § 174

 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa (23.10.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Agnico Eagle Finland Oy:n hakemusta (Dnro PSAVI/3673/2016) autoklaavin hiukkaspäästöjen puhdistamisen tehostamiseksi. Lausunto on lausuntopyynnön mukaan toimitettava 13.11.2018 mennessä, mutta lausunnon antamiselle on sähköpostitse myönnetty jatkoaikaa 31.12.2018 saakka.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (taltionumero 2201) lupamääräyksen mukaan autoklaavista ilmaan johdettavien poistokaasujen hiukkaspitoisuus saa olla enintään 20 mg/m3(n) kosteassa kaasussa ja luvan saajan on toimitettava 31.12.2016 mennessä puhdistuksen tehostamissuunnitelma toteutusaikatauluineen aluehallintovirastolle.Suunnitelmassa on oltava poistokaasujen hiukkaspitoisuuden tavoitearvona 10 mg/m3(n) kosteassa kaasussa.

 

29.12.2016 päivätyssä hakemuksessa on kuvattu tehostamissuunnitelma, mittausmenetelmät, toimenpiteiden toteutus ja hakemuksen täydennyksenä (päivätty 17.10.2018) kuvaus pesurien toiminnasta vuosina 2017-2018 sekä mittaustulokset vuosilta 2016 ja 2017. Täydennyksessä on myös lyhyesti kuvattu suunnitelma rikastamon tuotantokapasiteetin kasvattamisen yhteydessä pesurille tehtävistä tehostamistoimenpiteistä.

 

Tehostamistoimet on toteutettu vuosien 2014 ja 2015 aikana. Autoklaavin poistokaasujen puhdistus tapahtuu kahdessa vaiheessa. 1-vaiheen puhdistus tapahtuu vanhassa venturipesurissa, jonka alitevedet pumpataan rikastamon prosessiin ja puhdistetut kaasut johdetaan uuteen 2-vaiheen pesuriin. Tässä uudessa pesurissa kaasuvirtaus kulkee aluksi täytekappaleiden läpi ja edelleen niiden päälle johdetun kierrätettävän nesteen läpi. 2-vaiheen pesurista kaasu johdetaan puhaltimen avulla ilmakehään. Tämä 2-vaiheen pesuri toimii myös lämmöntalteenottoprosessina.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu hakemuksesta seuraavaa:

 

Savukaasujen puhdistamisen tehostaminen ei ole sujunut ongelmitta. 2-vaiheen pesurin käyttöönotossa on ollut haasteita ja rakennustöiden valmistuttua syksyllä 2015 kesti reilun vuoden, että pesuri saatiin toimimaan lähes yhtäjaksoisesti huoltoseisakkeja lukuun ottamatta. 2-pesurin täytekappalepatjoja on nyt opittu huoltamaan niin, että täyden toiminnan aikana puhdistustuloksessa päästään tavoitearvojen alle ja siten päästöt on nyt lupaehtojen mukaisia.

 

Kaivoksen rikastamon tuotantokapasiteettia ollaan kasvattamassa lähivuosina. Autoklaavin savukaasujen puhdistamisen tehostaminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin etukäteen, jotta vastaavilta ongelmilta vältyttäisiin tuotantokapasiteetin nostamisen yhteydessä. Rikastamon huoltoseisakkien yhteydessä tulee huolehtia siitä, että alas- ja ylösajojen yhteydessä ei ilmene merkittäviä ylimääräisiä, ympäristöä saastuttavia ja asukkaita häiritseviä päästöjä ilmakehään.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa