Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.12.2018/Pykälä 459

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 459

18.12.2018

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 13.11.2018 päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 18.12.2018 § 459

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Kunnanhallitukselle kuuluu kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten laillisuuden valvonta.

 

"Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

 

Kunnanvaltuustossa 13.11.2018 käsiteltiin seuraavat asiat:

 

§ 62 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien

määrääminen vuodelle 2019

§ 63 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän perussopimuksen

päivittäminen

§ 64 LähiTapiolan Hoitoturva Extra - vakuutuksen

irtisanominen

§ 65 Kittilän 150-v juhlatoimikunta/Lisämääräraha Kittilä 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumien ja järjestelyiden kustannuksiin

§ 66 Eron myöntäminen Annikki Auttille varavaltuutetun

tehtävästä

§ 67 Annikki Auttin ero luottamustehtävistä -

tarkastuslautakunnan jäsenen valinta

§ 68 Annikki Auttin ero luottamustehtävistä - vapaan

sivistystyön lautakunnan jäsenen valinta

§ 69 Annikki Auttin ero luottamustehtävistä - varajäsenen

valinta rakennus- ja ympäristölautakuntaan

§ 70 Eron myöntäminen Yrjötapio Kivisaarelle

kunnanvaltuutetun tehtävästä ja varavaltuutetun

kutsuminen hänen tilalleen

§ 71 Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - jäsenen

valinta valtuuston vaalilautakuntaan

§ 72 Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä -

puheenjohtajan valinta valtuuston vaalilautakuntaan

§ 73 Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - kunnan-

valtuuston 1. varapuheenjohtajan valinta

§ 74 Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - kunnan-

hallituksen varajäsenen valinta

§ 75 Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - teknisen

lautakunnan jäsenen valinta

§ 76 Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - teknisen

lautakunnan puheenjohtajan valinta

§ 77 Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - sosiaali-

ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

§ 78 Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä -

varajäsenen valinta vapaan sivistystyön jaostoon

(Revontuliopisto)

§ 79 Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - jäsenen

valinta Lapin urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan

 

§ 80 Teknisen lautakunnan 2. varapuheenjohtajan valinta

Kuntaliiton suhteellista vaalia koskevissa ohjeissa tode-

taan:

"Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa vaali voidaan toimittaa suhteellisena. Suhteellinen vaali voi teoriassakin tulla kysymykseen vain, jos valittavia on enemmän kuin yksi. "

 

Kyseisessä pykälässä on valittavana ollut ainoastaan yksi luottamushenkilö teknisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi, joten suhteellista vaalitapaa ei ole voitu käyttää.

 

Toimielimen tulee kuntalain ja Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan valita puheenjohtajisto kyseisen toimielimen jäsenistä. Jos varajäsenen valinta puheenjohtajistoon olisi haluttu sulkea pois, olisi jäsenen sijaan käytetty termiä varsinainen jäsen.

 

§ 81 Valtuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen pe

ruuttamiseksi

§ 82 Valtuutettujen puheenvuorot ja aloitteet/Kvalt

13.11.2018

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 13.11.2018 päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

 

Päätös:

Pykälän 80 laillisuusvalvonnan ja täytäntöönpanon käsittelyn kohdalla jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että kunnanvaltuuston päätöstä 13.11.2018 § 80 teknisen lautakunnan 2. varapuheenjohtajan valinnasta ei panna täytäntöön vaan asia saatetaan valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi.(Esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.) Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Mertaniemen esitystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asia ratkaistaan äänestämällä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä,

kaksi (2) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Pekka

Rajala, Antti Pekkala, Raija Palosaari, Marita Toivanen ja Sakari Kautto. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi. Poissa olivat Yrjötapio Kivisaari ja Pekka Kenttälä.

 

Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen jättivät eriävän mielipiteen.

 

Puheenjohtaja totesi, että vs. kunnanjohtajan esitys tuli päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa