Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.12.2018/Pykälä 462

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 411

20.11.2018

Kunnanhallitus

§ 462

18.12.2018

 

Kuntouttavan työtoiminnan korvauksen muuttaminen 1.1.2019 alkaen

 

144/12.05.05/2017

 

Khall 20.11.2018 § 411

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Kuntouttava työtoiminta on osa työllistämistoimenpiteitä ja sosiaalihuollon palvelua pitkään työttömänä olleille henkilöille.

 

Kunta saa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä valtiolta korvausta 10,09 euroa/toteutunut toimintapäivä/henkilö. Kunta hakee korvaukset jälkikäteen niiltä päiviltä, jolloin henkilö on osallistunut työtoimintaan.

 

Kolmannen sektorin toimijoille (seurakunta, kyläyhdistykset, urheiluseurat paliskunnat ja muut yhdistykset sekä järjestöt) jotka ovat täyttäneet lain kriteerit ja jotka ovat laatineet erillisen yhteistyösopimuksen kunnan kanssa on maksettu järjestämisavustuksena sama 10,09 euroa/toteutunut toimintapäivä/henkilö kuin mitä kuntakin on saanut.

 

Kuntouttavan työtoiminnan monipuolistamiseksi ja vaihtoehtojen lisäämiseksi tarvitsemme uusia ja eri puolilta kuntaa kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Tämän mahdollistamiseksi on esitetty, että kolmannen sektorin toimijoille maksettavaa järjestämisavustusta korotettaisiin 15 euroon/toteutunut toimintapäivä/henkilö.

 

Kuluvana vuonna avustuksia on maksettu tähän mennessä yhteensä 1 144 euroa. Jos summaa kasvatetaan 15 euroon ei siltikään ole kyse kunnan kannalta olennaisesta muutoksesta. Summaa kasvattamalla saadaan todennäköisesti aktivoitua uusia palveluntarjoajia.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunnan kanssa kuntouttavan työtoiminnan sopimuksen tehneille kolmannen sektorin toimijoille maksetaan 1.1.2019 alkaen 15 euroa/toteutunut toimintapäivä/henkilö.

 

Päätös:

Päätettiin palauttaa valmisteluun.

__________

 

Khall 18.12.2018 § 462

 

Kuntouttava työtoiminta

 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännöstä ja kehittämisestä.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

 

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn

  • vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä

  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

 

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

 

Lain keskeisenä ajatuksena on tiivis yhteistyö kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) kesken.

 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen

 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan kanssa.

 

Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan.

 

Kuntien on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin.

 

Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

 

(Lähde: https://stm.fi/kuntouttava-tyotoiminta)

 

Nyt käsiteltävänä olevan esityksen tavoitteena on tarjota lisäkannustinta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi ja lisäksi sosiaalihuoltolaissa ja laissa kuntouttavasta työtoiminnasta tarkoitettujen tavoitteiden toteutumiseksi, jotta väyliä takaisin työelämään olisi kattavasti saatavilla myös pitkäaikaistyöttömille.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunnan kanssa kuntouttavan työtoiminnan sopimuksen tehneille kolmannen sektorin toimijoille maksetaan 1.1.2019 alkaen 15 euroa/toteutunut toimintapäivä/henkilö.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa