Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 05.12.2018/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 104

05.12.2018

 

Arkkitehtisuunnittelun puitesopimus

 

345/02.08.00/2018

 

Teknlk 05.12.2018 § 104

 

Arkkitehtisuunnitteluun on pyydetty tarjoukset puitesopimuksella ajalle 3.12.2018 - 31.12.2020 ja optiovuosille 1.1.2021 - 31.12.2022.

 

Hankinnan kuvaus:

 

Suunnittelukohteet ovat erilaisia muutos- ja perusparannustöitä, sekä laajennuksia tai uudisrakennuksia Kittilän kunnan eri kohteissa.

 

Suunnitteluntehtävien vaatimusluokat ovat tavanomaisia tai vaativia.

Suunnittelutehtävien vaativuus ja suunnitteluohjelmistojen vaatimustaso ilmoitetaan työn tilauksen yhteydessä. Tarvittaessa suunnittelutehtävät määritellään hankekohtaisesti.

 

Tilaajalla on oikeus kilpailuttaa isoihin talonrakennusinvestointeihin liittyvät suunnittelut erikseen.

 

Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista:

 

Tarjouspyynnössä esitetyt tuntimäärät (100 h) ovat laskennallisia ja eivät sido tilaajaa.

Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan suunnittelupalveluita hankitaan tarpeen mukaan.

Optiovuosilla tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin.

Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä viimeistään 31.10.2020.

Tilaajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta käyttää optiota.

Tilaajalla on oikeus päättää kesken sopimuskauden hankinnan kohteena oleva sopimus, mikäli sopimuskumppani ei noudata sovittuja suunnittelun tehtäviä tai aikatauluja kolmannen kirjallisen reklamoinnin jälkeen.

 

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:

 

Tilaaja valitsee neljä kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, joilta tilataan suunnittelutyö seuraavasti:

- tilaaja valitsee suunnittelun kiireellisessä hankinnassa edullisimman

kokonaistuntiveloitushinnan mukaan, mikäli edullisin tarjouksen tekijän aikatauluun ei sovellu työn toteutus tilaajan aikataulun mukaisesti, valitaan seuraavaksi edullisin tarjous.

- kiireellisen suunnittelun laskentakaava on: Arkkitehtisuunnittelun/

pääsuunnittelijan kokonaishinta (40 h) + nuoremman suunnittelijan kokonaishinta (40 h) + avustavat suunnittelutehtävät kokonaishinta (20 h) = yhteishinta 100 h suunnittelutyöstä, joka jaetaan luvulla sata ja saadaan tuntiveloitushinta (joka on yhtä kuin annettava tarjouksen yksikköhinta)+ kohdekäynnit (3 kpl) kokonaishinta jaettuna luvulla kolme ja saadaan yhden kohdekäynnin kokonaishinta.

- ei kiireelliset suunnittelutyöt valitaan minikilpailutuksen perusteella edullisimman tuntimäärän mukaisella suunnittelutyön hinnoittelulla.

- minikilpailutuksessa käytetään annettuja tuntihintoja, joista muodostuu tarjouksen kokonaishinta.

- minikilpailutuksen laskentakaava on: tarjouksentekijän ilmoittama

pääsuunnittelijan tuntimäärä X pääsuunnittelijan tarjouksen mukainen tuntiveloitus + nuoremman suunnittelijan tuntimäärä X nuoremman suunnittelijan tarjouksen mukainen tuntiveloitus + avustavan suunnittelutyön tuntimäärä X avustavan suunnittelutyön

tarjouksen mukainen tuntiveloitus + tilaajan määrittämä kohdekäyntien lukumäärä X tarjouksen mukainen suunnittelukäynti kohteessa = minikilpailun kokonaishinta.

 

Tarjousten jättöaika on 28.11.2018 klo 12:00, jonka jälkeen tarjoukset avattiin. Liitteenä avauspöytäkirja.

 

Tarjouksia saatiin yhteensä 5 kpl:

Tarjouksentekijä Vertailuluku

Arkkitehtitoimisto arcare Oy

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10710

Luo arkkitehdit Oy 10119,5

Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy 8080

Arkkitehdit Sankari Oy 8210

 

Tarjousten tarkastamisen jälkeen todettiin, että yhden toimiston tarjous ei täytä tarjouspyynnön ehtoja. Perustelut oheismateriaalissa.

 

Tekninen johtaja:

Hyväksytään puitesopimus arkkitehtisuunnittelun kiireelliseen hankintaan ja minikilpailutukseen seuraavasti:

 

1. Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy

2. Arkkitehdit Sankari Oy

3. Luo arkkitehdit Oy

4. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa