Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.12.2018/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 395

05.11.2018

Kunnanhallitus

§ 423

20.11.2018

Kunnanhallitus

§ 447

04.12.2018

Kunnanvaltuusto

§ 88

19.12.2018

 

Vs. kunnanjohtajan virka ajalle 1.1. - 31.12.2019

 

55/01.01.01/2015

 

Khall 05.11.2018 § 395

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)

 

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 2.10.2018 § 317 päättänyt julistaa vs. kunnanjohtajan viran haettavaksi ajalle 1.1. - 31.12.2019.

 

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen. Samoin edellytetään kokemusta johtotehtävistä sekä sujuvaa englannin kielen taitoa.

 

Viransijaisuudessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Viranhakuilmoitus on julkaistu kunnan internet-sivujen lisäksi Kuntarekryn sivuilla, työvoimahallinnon sivuilla, Kittilälehdessä, Lapin Kansassa sekä Kuntalehden internet-sivujen avoimet työpaikat-osiossa.

 

Vs. kunnanjohtajan viran hakuaika päättyi keskiviikkona 31.10.2018.

Määräaikaan mennessä vs. kunnanjohtajan virkaa hakivat seuraavat kahdeksan (8) henkilöä:

 

Hellsten Rafael, filosofian maisteri

Kemppainen Heidi, oikeustieteen maisteri

Manni Jarno, hallintotieteiden maisteri

Matalamäki Sakari, hallintotieteiden maisteri

Mäkelä Aarne, kasvatustieteiden tohtori

Niemelä Jaana, yhteiskuntatieteiden tohtori

Nikander-Koivukangas Tiina, musiikin maisteri

Vasankari Jaana, liikuntatieteiden maisteri

 

Yhdistelmä hakijoista oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vs. kunnanjohtajan virkaan hakeneista haastatteluun kutsuttavat henkilöt.

Kunnanhallitus päättää haastattelujen ajankohdan.

Haastatteluryhmään kutsutaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi Vihreiden, Kokoomuksen ja Kuntalaislistan edustaja.

 

Päätös:

Kunnanhallitus päätti julistaa vs. kunnanjohtajan viran uudelleen hakuun niin että hakuaika päättyy perjantaina 16.11.2018 klo 15. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 20.11.2018 § 423

 

 

Vs. kunnanjohtajan viran jatkettu hakuaika päättyi perjantaina 16.11.2018.

 

Jatketun hakuajan aikana hakemuksia tuli kahdelta (2) henkilöltä.

 

Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

 

Jatketun hakuajan päätyttyä hakijat ovat seuraavat:

 

Hellsten Rafael, filosofian maisteri

Kemppainen Heidi, oikeustieen maisteri

Kuusisto Kari, oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri

Manni Jarno, hallintotieteiden maisteri

Matalamäki Sakari, hallintotieteiden maisteri

Mäkelä Aarne, kasvatustieteiden tohtori,

Niemelä Jaana, yhteiskuntatieteiden tohtori,

Nikander-Koivukangas Tiina, musiikin maisteri

Rautiainen Esko, hallintotieteiden maisteri

Vasankari Jaana, liikuntatieteiden maisteri

 

Yhdistelmä hakijoista oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus valitsee vs. kunnanjohtajan virkaan hakeneista haastatteluun kutsuttavat henkilöt.

Kunnanhallitus päättää haastatteluiden ajankohdan.

Haastatteluryhmään kutsutaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi Vihreiden, Kokoomuksen ja Kuntalaislistan edustaja.

 

Päätös:

Todettiin, että hakijoiden lisäksi suostumuksensa on antanut yksi henkilö, joka ei halua nimeänsä julkisuuteen.

 

Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun Kari Kuusiston, Esko Rautiaisen ja Aarne Mäkelän.

 

Päätettiin, että haastattelut pidetään perjantaina 30.11.2018 alkaen klo 10.

 

Haastatteluryhmään kutsutaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi Vihreiden, Kokoomuksen ja Kuntalaislistan edustaja.

 

Matkakulut korvataan haastateltaville KVTES:n mukaisesti.

__________

 

Khall 04.12.2018 § 447

 

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Kunnallisen viranhaltijalain 5 §:n mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys. Suostumus voidaan antaa hakuajan päättymisen jälkeenkin. Selvitys kelpoisuudesta voidaan esittää samassa yhteydessä.

 

Kunnanjohtajan määräaikaisen viran hakuun liittyvät haastattelut järjestettiin 30.11.2018. Haastatteluihin osallistuivat hakijoista Kari Kuusisto, Aarne Mäkelä ja Esko Rautiainen sekä haettavana olleeseen virkaan suostumuksensa antanut Antti Jämsén. Hakijoiden hakemukset, CV:t ja todistukset on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille kunnanhallituksen kokouksen 20.11.2018 esityksen oheismateriaalina. Jämsénin CV jaettiin haastatteluryhmälle 30.11.2018.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Haastatteluryhmän yksimielisenä näkemyksenä on, että Antti Jämsén on ansiovertailun, työkokemuksensa, haastatteluiden ja kokonaisarvioinnin perusteella parhaiten soveltuva Kittilän kunnanjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.-31.12.2019.

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.-31.12.2019 valitaan yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Jämsén.

 

Päätös:

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa täydensi esitystään niin, että suostumuksensa vs. kunnanjohtajan virkaan 1.1.-31.12.2019 on antanut myös Aki Viitasaari.

 

Lisäksi viransijaisuudessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa sekä

virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

 

Vs. kunnanjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 19.12.2018 § 88

 

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että hakijoiden ansiovertailu on jaettu valtuustoryhmiin.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen ja päätti, että vs. kunnanjohtajan virkaa ajalle 1.1.-31.12.2019 koskeva valintapäätös voidaan panna heti täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa