Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.12.2018/Pykälä 87

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Määräala Piirilä 261-405-48-21

Kunnanhallitus

§ 443

04.12.2018

Kunnanvaltuusto

§ 87

19.12.2018

 

Määräalan ostotarjous kiinteistöstä Piirilä 261-405-48-21

 

149/10.00.02/2018, 231/10.00.02/2018

 

Khall 04.12.2018 § 443

 

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh. 040 762 2917)

 

* * * * * * * * * * * * * *, myöhemmin tarjoaja, ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita ostamaan Kittilän kunnan omistaman tilan Piirilä RN:o 48:21. Asiaa on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 26.09.2017 § 315. Tämän jälkeen Kittilän kunnan ja tarjoajien välillä on käyty keskustelua mahdollisesta määräalan myynnistä kyseessä olevasta tilasta.

 

Kittilän kunnan ja tarjoajan välillä käydyn keskustelun jälkeen tarjoaja ovat jättäneet 23.8.2018 ostotarjouksen määräalasta Kittilän kunnan omistamasta tilasta Piirilä RN:o 48:21. Heidän tarkoituksenaan olisi rakentaa määräalalle talo. Tila sijaitsee tarjoajan nykyisen kiinteistön vieressä Vanhatien ja Rovaniemen tien välissä. Tarjoajan omistamalle kiinteistöllä sijaitsee heidän kuljetusliikkeen halli sekä kaluston pysäköintipaikka.

 

Kiinteistö on osoitettu 18.3.2015 voimaantulleessa kirkonkylän osayleiskaavassa AT-alueeksi. Yleiskaavamääräyksen mukaan AT-alue on kyläalue, jonne rakentaminen tulee toteuttaa pientaloin käyttämällä harjakattoa. Alueelle saa sijoittaa kotieläinrakennuksia, kaupallisia puutarha-/viljelyalueita, harjoittaa matkailu- ja virkistyspalveluja. Alueelle ei saa rakentaa lomakyliä.

 

Mikäli kunta myy määräalan tilasta Piirilä tarjoajan esittämän ostotarjouksen mukaisesti ennen asemakaavoitusta on oletettavaa että tarjoajan nykyinen toiminta laajenee uudelle alueelle, jolloin se vaikeuttaa huomattavasti tulevaa kaavoitusta. Asemakaavoituksessa on huomioitava ja osoitettava riittävät suoja- ja viheralueet nykyisten kiinteistön ja toimintojen suojaksi. Yleiskaavassa tulvauhka-alueeksi merkittynä kyseinen alue soveltuu viher- ja katualueiden sijoittamiselle, jos kunta myy omistamansa alueet niin mahdollisesti ne joudutaan asemakaavan laadinnan jälkeen lunastamaan takaisin.

 

Tarjoajan esittämän talon rakentamista varten soveltuu pienempi noin 3550 m2:n määräala heidän nykyisen kiinteistönsä vierestä (määräala rajattu liitekarttaan). Esitetystä määräalasta puolet sijoittuu tulvauhka-alueella. Kyseisen määräalan myyminen edellyttää että tarjoajan suostuu kaupanehtoihin.

 

Määräalan vierestä on 2011 myyty tarjoajalle noin 4800 m2 suuruinen määräala 19 200 euron hintaan, neliöhinta 4,00 euroa/m2. Tämän jälkeen alueelta on tehty yksi hinnanmääritykseen vertailukaupaksi soveltuva kauppa 16.9.2015, siinä on myyty 3065 m2:n tila 16 000 euron kauppahintaan. Neliöhinta vertailukaupassa on 5,22 euroa/m2. Vertailukaupan mukainen, määräalan sijainti huomioiden, alueen hintataso on 5,00 euroa/m2 eli 3550 m2 määräalan hinta on 17 750 euroa.

 

Ostotarjous oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunta myy * * * * * * * * * * * * * * * Kittilän kylässä sijaitsevasta tilasta Piirilä RN:o 48:21 (261-405-48-21) noin 3550 m2 määräalan 17 750 euron kauppahintaan seuraavin ehdoin:

 

  • Ostajan tulee hakea suunnittelutarveratkaisua vakituiseen asumiseen tulevalle omakotitalolle kolmen (3) kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

  • Ostajan tulee hakea rakennuslupaa kuuden (6) kuukauden kuluessa suunnittelutarveratkaisun lainvoimaisuudesta lukien.

  • Jos ostajat eivät hae tai saa suunnittelutarveratkaisua tai rakennuslupaa omakotitalon rakentamiseksi kauppa puretaan.

  • Ostaja hyväksyy, että kulkuyhteys määräalalle järjestetään ostajien omistamien kiinteistöjen kautta.

Mikäli kauppaa ei tehdä 3 kuukauden kuluessa tätä kauppaa koskevan kunnanvaltuuston päätöksen lainvoimaisuudesta lukien, tämä päätös raukeaa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 19.12.2018 § 87

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa