Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.12.2018/Pykälä 441

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 296

18.09.2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 63

31.10.2018

Kunnanhallitus

§ 441

04.12.2018

 

Lapsiystävällinen kunta (LYK) (Unicef) -koordinaatioryhmän perustaminen

 

264/00.00.01/2018, 113/00.00.01/2017

 

Khall 18.09.2018 § 296

 

 

(Lisätietoja: LYK-koordinaattori, puh. 040 1801 261)

 

LYK-mallin keskeisiä periaatteita on, että mallin kehittämistyö sidotaan kunnan pysyviin hallinnon ja palvelutuotannon rakenteisiin. Työ aloitetaan eri toimialojen alkukartoituksella, jonka pohjalta asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet. Työssä hyödynnetään Unicefin ns. rakennuspalikoita (7 askelta kohti lapsiystävällistä kuntaa -opas ). Eri toimialoille tehtävä alkukartoitus ja siten tavoitteiden asettelut ovat erilaisia. Myös koordinaatioryhmän tulee olla mahdollisimman laaja-alainen ja poikkihallinnollinen. Eri hallintokunnat, toimialat ja palveluyksiköt arvioivat ja kehittävät rakenteita, palveluita ja toimintatapoja mallin tavoitteiden pohjalta.

 

Tällä hetkellä Kittilän kunnassa toimii Lapsiperheiden hyvinvointiryhmä, jossa on jäseniä lähinnä sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen osastoilta. Jäseniä ei ole virallisesti nimetty, joten osallistuminen on vapaaehtoista. Toisaalta hyvinvointiryhmässä tehtävä työ on päällekkäistä työtä tulevan LYK-koordinaatioryhmän kanssa. On perusteltua, että nykyinen Lape-hyvinvointiryhmä ja LYK-koordinaatioryhmä yhdistetään. Lisäksi LYK-mallia toteuttavissa kunnissa koordinaatioryhmän edustus on laajennettu myös mm. seurakuntaan ja järjestöihin.

 

Pienempään, valmistelevaan LYK- ohjausryhmään on valtuusto nimennyt jo aiemmin seuraavat henkilöt: koulukuraattori Tiina Huilaja, erityisopettaja Esa Kajanki, varhaiskasvatuspäällikkö Marketta Toivola, valtuutettu Jukka Ylisuvanto ja perhetyöntekijä Virpi Yritys. LYK- koordinaattoriksi ajalle 13.8.-31.12.2018 on nimetty Marketta Toivola.

Koordinaatioryhmän koulutuspäiväksi on varattu ke 7.11.2018. Unicef järjestää maksuttoman kouluttajan.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kittilään perustetaan Lapsiystävällinen koordinaatioryhmä siten, että nykyisen Lapsiperheiden hyvinvointi -työryhmän toiminta yhdistyy LYK-koordinaatioryhmän toimintaan. Näin saadaan muodostettua laaja-alainen ja moniammatillinen verkostokokonaisuus.

 

Toimielimet (myös nuorisovaltuusto) nimeävät edustajansa ja varahenkilön. Toimielimet nimeävät vastuualueelta johtavat viranhaltijat ja toimialueen avainhenkilöitä, joiden tehtävänä on vastata tehtäväalueensa LYK- alkukartoituksesta, tiedonkulusta ja kehittämistyöstä yhdessä LYK-koordinaattorin ja ohjausryhmän kanssa.

 

Lisäksi halutessaan voivat kunnan alueella toimivat kansalaisjärjestöt, yhdistykset, seurakunnat, kaupalliset toimijat, Poliisi ja Pelastusviranomainen nimetä edustajansa koordinaatioryhmään.

 

Nimeäminen tulee tehdä pe 28.9.2018 mennessä.

Koulutuspäiväksi vahvistetaan ke 7.11.2018.

 

Päätös:

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Marketta Toivola oli läsnä kokouksessa §:n 296 esittelyn aikana.

 

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa muutti esitystään aikarajan osalta niin, että nimeäminen tulisi tehdä 19.10.2018 mennessä.

 

Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan muutetun esityksen.

__________

 

Sotelk 31.10.2018 § 63

 

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää keskuudestaan edustajan ja varahenkilön Lapsiystävällinen kunta-koordinaatioryhmään. Lisäksi lautakunta nimeää ko. ryhmään seuraavat henkilöt: terveydenhoitaja Saija Jauhojärvi, terveydenhoitaja Eija Takalokastari, terveyskeskuslääkäri Jenna Sahamies-Hokka, avopalveluohjaaja Anja Keskitalo, perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja Virpi Yritys ja vastaava sosiaalityöntekijä Anri Tiri.

 

Päätös:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää nimetä Lapsiystävällinen kunta koordinaatioryhmään Tiina Huilajan ja varahenkilöksi Tuomas Kääriäisen. Lisäksi lautakunta päättää nimetä ko. ryhmään seuraavat henkilöt: terveydenhoitaja Saija Jauhojärvi, terveydenhoitaja Eija Takalokastari, terveyskeskuslääkäri Jenna Sahamies-Hokka, avopalveluohjaaja Anja Keskitalo, perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja Virpi Yritys ja vastaava sosiaalityöntekijä Anri Tiri.

__________

 

Khall 04.12.2018 § 441

 

Kittilä eri toimielimet ja Poliisi sekä seurakunta ovat nimenneet edustajansa sekä avainhenkilöitä eri toimialueilta Lapsiystävällinen koordinaatioryhmän seuraavasti:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Tiina Huilajan ja varahenkilöksi Tuomas Kääriäisen, terveydenhoitaja Saija Jauhojärvi, terveydenhoitaja Eija Takalokastari, terveyskeskuslääkäri Jenna Sahamies-Hokka, avopalveluohjaaja Anja Keskitalo, perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja Virpi Yritys ja vastaava sosiaalityöntekijä Anri Tiri.

 

Koululautakunnan edustajaksi Aila Moksi, varhaiskasvatuksesta varhaiskasvatuspäällikkö, erityisopettaja Eila Mäkitalo, yläkoulu-lukion rehtori Janne Ylinampa ja varalle Sarianna Kivilahti. Lisäksi luokanopettaja Anne-Maria Ijäs ja hänen varalleen Heli Kumpumäki.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta on nimennyt kirjastovirkailija Riitta Leena Pantsar, varalle kirjastovirkailija Sari Hakko, kulttuurisihteeri Marika Salminen, varalle Jaana Hokkanen, liikuntasihteeri Juha Marletsuo, varalle erityisliikunnanohjaaja Pasi Juntunen, nuorisosihteeri Sanna Seppälä, varalle nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaaja Jenni Maansaari, Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tanninen, varalle apulaisrehtori Anu Uimaniemi sekä sivistystoimenjohtajan.

 

Vapaan sivistystyönlautakunnan edustajaksi valittiin Heli Kurt ja varalle Mikko Lompolo.

 

Tekninen lautakunta päätti nimetä koordinaatiotyöryhmään yhdyskuntakuntainsinööri Esa Pöyliön ja lautakunnan jäsen Maija Linnalan.

 

Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Erica Niemelän ja varalle Henri Karhulan.

 

Kittilän seurakuntaa edustajaa lastenohjaaja Elina Poikkijärvi. Poliisi on nimennyt edustajakseen Riikka Kuoppalan ja varalle Petteri Paldanius.

 

Koordinaatioryhmän jäsenten tehtävänä on vastata tehtäväalueensa LYK- alkukartoituksesta, tiedonkulusta ja kehittämistyöstä yhdessä LYK-koordinaattorin ja ohjausryhmän kanssa.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus vahvistaa eri toimielinten, Kittilän seurakunnan ja Poliisin nimeämät edustajat Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmään edellä selostetun mukaisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus nimeää oman edustajansa koordinaatioryhmään.

 

Päätös:

Kunnanhallitus vahvisti eri toimielinten, Kittilän seurakunnan ja Poliisin nimeämät edustajat Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmään.

 

Kunnanhallitus nimesi omaksi edustajakseen Sakari Kautton ja varaedustajaksi Ahti Ovaskaisen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa