Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2018/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 104

01.11.2018

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 109

13.12.2018

 

Kittilän Ihmiset ry:n lisäavustusanomus vuodelle 2018

 

118/02.05.01/2018, 309/02.05.01/2018

 

Vapsivlk 01.11.2018 § 104

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Kittilän Ihmiset ry hakee Kittilän kunnalta 3 000 euron suuruista lisäavustusta vuodelle 2018. Avustushakemus on esityksen liitteenä. Kunta on tänä vuonna avustanut yhdistystä vapaan sivistystyön lautakunnan päätöksen 16.05.2018 § 76 mukaisesti. Yhdistyksen tuloslaskelma, tase, toimintakertomus, toimintasuunnitelma sekä talousarvio toimitettiin lautakunnan jäsenille postitse viime toukokuussa.

 

Viime keväänä vapaan sivistystyön lautakunta myönsi Kittilän Ihmiset ry:lle 5 000 euron suuruisen avustuksen mm. seuraavin perustein:

 

- Yhdistyksen toiminta on laajaa, laadukasta ja vakiintunutta.

 

- Yhdistyksellä oli vuonna 2017 lähes 400 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.

 

- Yhdistys tukee yli 65-vuotiaiden kittiläläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhdistys painottaa toiminnassaan liikunnallisen aktiivisuuden merkitystä.

 

- Yhdistys on pyrkinyt pitämään vuotuisen jäsenmaksunsa maltillisella tasolla.

 

- Ikäihmiset muodostavat kunnallisen liikuntatoimen kannalta keskeisen kohderyhmän.

 

- Yhdistyksen tukeminen on kustannustehokas tapa edistää seniorikuntalaisten monipuolisia harrastus- ja virkistäytymismahdollisuuksia.

 

Ikäihmisten liikuntapalveluihin on liikuntatoimen vuoden 2018 talousarviossa varattu 8 000 euroa kustannuspaikalle 70207 menotilille 4470. Tästä määrärahasta on käyttämättä 3 000 euroa.

 

Liikuntatoimi katsoo, että Kittilän Ihmiset ry:lle voidaan tässä vaiheessa talousarviovuotta myöntää 3 000 euron suuruinen lisäavustus hyväksytyn talousarvion puitteissa ja edellä mainittuihin perusteisiin nojautuen.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Kittilän Ihmiset ry:lle kolmen (3) tuhannen euron suuruisen lisäavustuksen vuodelle 2018.

 

Päätös:

Raija Palosaari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Lautakunta päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.

__________

Vapsivlk 13.12.2018 § 109

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Vapaan sivistystyön lautakunta päätti edellisessä kokouksessaan (01.11.2018 § 104) palauttaa Kittilän Ihmiset ry:n lisäavustusasian jatkovalmisteluun.

 

Lautakunnan edellisen kokouksen alla kävi ilmi, että Kittilän Ihmiset ry:n lisäksi myös Kittilän Eläkeläiset ry hakee liikuntatoimen yhteisöavustusta kuluvalle vuodelle. Kittilän Eläkeläiset ry:n avustusanomus on esityksen liitteenä. Yhdistyksen toimintakertomus ja toimintasuunnitelma ovat esityksen oheismateriaalina.

 

Kittilän kunnan kulttuuritoimi on tänä vuonna avustanut Kittilän Eläkeläiset ry:tä vapaan sivistystyön lautakunnan päätöksen 16.05.2018 § 77 mukaisesti. Avustus oli suuruudeltaan 1 420 euroa. Kulttuuritoimen avustus perustui yhdistyksen harjoittamaan kulttuuritoimintaan. Lisäksi kunnanhallitus on vuosittain myöntänyt yhdistykselle 1 000 euron suuruisen yleisavustuksen.

 

Kulttuuritoiminnan lisäksi Kittilän Eläkeläiset ry järjestää varttuneelle väelle myös ohjattua liikuntaa. Toimintakertomuksen mukaan yhdistyksen järjestämä liikuntakerho kokoontui vuonna 2017 yhteensä 39 kertaa. Pätevien ohjaajien johdolla kokoontuva liikuntakerho on erittäin suosittu. Kerhon viikoittainen osallistujamäärä on vakiintunut noin kolmenkymmenen osallistujan tasolle. Kaiken kaikkiaan yhdistyksen jäsenmäärä oli viime vuoden lopussa 226.

 

Liikuntatoimi katsoo, että Kittilän Eläkeläiset ry:lle voidaan talousarvion puitteissa myöntää yhteisöavustusta kuluvalle vuodelle yhdistyksen harjoittaman laadukkaan, säännöllisen ja suositun liikuntatoiminnan perusteella.

 

Ikäihmisten liikuntapalveluihin on liikuntatoimen vuoden 2018 talousarviossa varattu 8 000 euroa kustannuspaikalle 70207 menotilille 4470. Tästä määrärahasta on käyttämättä 3 000 euroa.

 

Liikuntatoimi esittää, että jäljellä oleva määräraha jaetaan Kittilän Ihmiset ry:n ja Kittilän Eläkeläiset ry:n kesken siten, että molemmille yhdistyksille myönnetään 1 500 euron suuruinen avustus. Avustukset laitetaan maksuun sen jälkeen, kun liikuntatoimi on tarkistanut kaikki vaadittavat asiakirjat.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää avustaa Kittilän Ihmiset ry:tä ja Kittilän Eläkeläiset ry:tä esityksen mukaisesti.

 

Päätös:

Raija Palosaari poistui, koska hän on Kittilän ihmiset Ry:n johtokunnassa.

 

Vs. sivistystoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa