Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 31.10.2018/Pykälä 215

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 207

22.10.2018

Koululautakunta

§ 215

31.10.2018

 

Koululautakunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

 

Koululk 22.10.2018 § 207

 

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta hyväksyy esitetyn talousarvioehdotuksen 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 perusteluineen, tavoitteineen, mittareineen ja koulutussuunnitelmalla täydennettynä eteenpäin ehdotettavaksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

 

Koululautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan jatkamaan talousarvion valmistelua ja tekemään vaadittavia teknisiä korjauksia. Kittilän kylätalon osalta koululautakunta hyväksyy hankkeen seuraavaan vaiheeseen l. hankesuunnitteluvaiheeseen varautumisen talousarvion investointien yhteydessä ja hyväksyy hankesuunnitteluun varattavaksi 40.000€. Kittilän kylätalon myötä on mahdollisuus saada kuntaan ajanmukaisia opetustiloja, painopisteenä taito- ja taideaineet, oppilashuolto ja vapaan sivistystyön alueelta Kittilän kunnan kirjasto. Talousarvioesityksessä on huomioitu koululautakunnan päätöksen 22.5.2018 § 168 mukaisesti 30.000 €:n määrärahavaraus koulunkäynninohjaajien toimien vakinaistamiseen aikaisemman suunnitelman mukaisesti.

 

Esityslistan oheismateriaalina koululautakunnan päätös 22.5.2018 § 168 "Koulunkäynninohjaajat" sekä kunnanhallituksen päätös 14.8.2018 § 277 "Vuoden 2019 talousarvion valmistelu"

 

vs. sivistystoimenjohtaja teki seuraavan sivistystoimenjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen:

Koululautakunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös:

Koululautakunta hyväksyy vs. sivistystoimenjohtajan esityksen.

__________

 

Koululk 31.10.2018 § 215

 

Koululautakunnan talousarvio on laadittu kunnanhallituksessa hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Palkkamenoissa on hienoista kasvua. Menojen kasvu johtuu kuuden (6) koulunkäynninohjaajan työsuhteen vakinaistamisista ja vuonna 2019 voimaantulevasta yleiskorotuksesta. Lapsimäärän kasvusta johtuen varhaiskasvatuksen henkilöstömenot kasvavat.

 

Merkittävä ero tämän vuotiseen on henkilöstön terveydenhoitopalveluiden kirjaaminen budjettiin. Tänä vuonna summaa ei ole ollut talousarviossa.

 

Perusopetuksen osalta talousarvioon ei tule merkittäviä muutoksia.

 

Lukion talousarvioon esitetty menojen kasvu on hieman kunnanhallituksen ohjetta suurempi. Kasvu johtuu lähinnä kuljetuskustannusten ennakoidusta kasvusta, pakollisten kurssikirjojen hankkimisesta lukiolaisten käyttöön sekä leasing-koneiden kirjaamisesta investointien sijaan vuokramenoihin.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää esittää talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020-2021 perusteluineen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös:

Koululautakunta päättää esittää talousarvion perusteluineen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020-2021 seuraavin muutoksin:

- korjattu esitys Koululautakunta, Hallinto (liite).

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa