Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 18.10.2018/Pykälä 149

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 149

18.10.2018

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021

 

85/02.02/2018

 

RakYmplk 18.10.2018 § 149

 

Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonnan talousarviossa on perusteena muutetut ja ajantasaistetut taksat, elokuussa 2017 hyväksytty Ympäristövalvonnan suunnitelma, kesäkuussa 2018 hyväksytty jätelain valvontasuunnitelma sekä näkyvissä olevat muutokset ympäristövalvonnan työssä.

 

Ympäristölupien määrä kasvaa, rekisteröityjen valvontakohteiden määrä lisääntyy ja maa-ainesalueet suuntautuvat yhä enemmän kallioalueille sora-alueiden pohjavesisuojelun tiukentuessa. Maa-aineslupien määrän ennustetaan vähenevän ja maa-ainesten otto keskittyy suurempiin alueisiin.

 

Kunnan ympäristövalvonnalle ohjautuva työmäärä kasvaa. Ympäristövalvonta on ollut selkeästi aliresurssoitu, joka tuli ilmi valvontasuunnitelmaa laadittaessa. Laskennallisesti kunnan ympäristövalvonnan henkilöstö tulisi mitoittaa 30-40:lle valvottavalle kohteelle 1 HTV, jolloin suunnitelmalliseen valvontaan jäisi aikaa YSL § 167 mukaisesti. Kittilässä tämä tarkoittaisi 2,0- 2,4 HTV osoittamista ympäristövalvontaan. Resurssivajetta paikkaamaan on Kittilän kuntaan perustettu määräaikainen ympäristötarkastajan virka kesällä 2018 ja kesällä 2019 ympäristövalvontaan palkataan kesätyöntekijä. Ympäristötarkastajan virka pyritään vakinaistamaan vuoden 2019 aikana. Lisääntyvä valvonta kattaa suuren osan kuluista valvontamaksujen kautta ja hyödyttää kuntalaisia parantuneena viihtyisyytenä ja puhtaampana ja monimuotoisempana asuinympäristönä.

 

Talousarviovuonna erityisinä painopistealueina Kittilän kunnan ympäristönsuojelussa on pienvesien ja vaelluskalojen suojelu, jätehuollon kehittäminen ja kierrätyksen edistäminen, sekä malmirikkaiden alueiden kallio- ja maa-ainesten käsittelyn mahdollisten haittojen vähentäminen, näiden alueiden pohjavesien tilan seuranta sekä tähän aihepiiriin liittyvä tiedotus. Ympäristövalvonnan seudullinen yhteistyö on vireillä talousarviovuonna ja suunnittelukaudella, mutta mahdollisen yhteistyön vaikutuksia talousarvioon ei vielä ole voitu arvioida.

 

Vuodelle 2019 arvioidut ympäristövalvonnan tulot perustuvat ympäristövalvonnan ja jätelain valvontasuunnitelmiin.

 

Rakennusvalvonta

Sähköinen asiointi (Lupapiste ) on ollut rakennusvalvonnan käytössä vuodesta 2016. Lupapisteen kautta hakemuksia on tullut vireille noin 70 % Lupapisteen kautta tulevien hakemusten määrä ja paperisten hakemusten siirtäminen lupapisteen kautta käsiteltäväksi nostaa Lupapisteen käyttöasteen lähelle sataa prosenttia.

Sähköinen vanhojen rakennuslupien arkistointi on aloitettu 2017. Uusi rakennusvalvonnan taksa astuu voimaan 2019.

Rakennusjärjestys valmistellaan 2019.

Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme rakennustarkastajaa ja toimistosihteeri ja talousarviossa on esitetty lisäksi määräaikainen toimistotyöntekijä. Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkkojen tarkistukset. Palkat ovat jääneet jälkeen huomattavasti valtakunnan keskitasoon verrattuna koko henkilöstöllä eivätkä vastaa tämän hetkistä työn vaativuutta ja kuormittavuutta.

 

Arvio vuoden 2019 rakentamisen määrän kasvusta, sähköisen arkistoinnin jatkumisesta ja erilaisten rakentamiseen liittyvien rekistereiden ylläpitämisestä vaatii lisähenkilöstöä rakennusvalvontaan.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän, että lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla pykälän käsittelyn aikana.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa