Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 04.10.2018/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 123

06.09.2018

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 137

04.10.2018

 

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto - oikeudelle, suunnittelutarveratkaisu 2018-3023 14.06.2018 §82

 

112/10.03.00/2018

 

RakYmplk 06.09.2018 § 123

 

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää lautakunnalta lausuntoa rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 14.6.2018 § 82 tehdyn valituksen johdosta. Valitus koskee lautakunnan myöntämää suunnittelutarveratkaisua 2018-3023. Suunnittelutarveratkaisu myönnettiin omakotitalon, saunan ja kahden talousrakennuksen rakentamiseen Kittilän kirkonkylän osayleiskaava - alueen maa- ja metsätalousvaltaiseksi tarkoitetulle alueelle ( M ). Valituksessa vaaditaan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista lainvastaisena.

 

Lausunto asiakirjoineen on palautettava 14.9.2018 mennessä.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän lautakunnan lausunnoksi seuraavaa:

 

Lapin ELY - keskus perustelee valitusta rakennus- ja ympäristölautakunnan päättämästä suunnnittelutarveratkaisusta sillä, ettei päätökselle ole MRL 137 §:n 1 momentin tarkoittamia erityisiä edellytyksiä sekä kyseistä päätöstä ei ole perusteltu hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla.

 

Rakentamisen yleisissä edellytyksissä on rakennuspaikan kelvollisuudessa huomioitava mahdollinen tulvavaara. Vuoden 2005 tulvassa on rakentamiseen suunniteltu kiinteistön määräala käynyt kokonaisuudessaan veden alla.

 

Rakennuspaikka on Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan mukaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Viranomaisen on päättäessään alueen käyttöä koskevista toimenpiteistä katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeutettava yleiskaavan toteutumista. Osayleiskaavassa on annettu alin kosteudelle arkojen rakenteiden rakentamistaso. Rakennuspaikan maanpinnan taso on noin 0,70 metriä kyseistä tasoa alempana.

 

Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

 

Valituksen alaisen pykälän käsittelyn aikana keskusteltiin yleisesti, että rakennuspaikka ja sinne johtava tie voidaan korottaa siten ettei tulvavaaraa ole. Muita perusteita, selvityksiä tai sovellettuja säännöksiä ei mainittu.

 

Lautakunnan tekemä suunnitteluratkaisupäätös ei täytä MRL 137 §:n mukaisia erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle eikä sitä ole Hallintolain 45 §:n mukaan perusteltu.

 

 

Päätös:

Pirkko Jauhojärvi esitti asian jättämistä pöydälle lisäselvityksiä varten. Lautakunta oli yksimielisesti Pirkko Jauhojärven esityksen kannalla.Asia jätettiin pöydälle. Pöydälle jättämisen johdosta pyydetään Pohjois Suomen hallinto - oikeudelta kuukausi lisäaikaan lausunnon antamiselle.

 

Juha Toivola palasi kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 15.33.

__________

 

RakYmplk 04.10.2018 § 137

 

Lautakunta jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten kokouksessaan 6.9.2018. Lausunnon antamiselle pyydettiin jatkoaikaa 15.10.2018 saakka. Pohjois - Suomen hallinto - oikeus on muuttanut lausunnon antamisen määräaikaa 15.10.2018 saakka.

 

rakennustarkastaja:

Uusin aiemman esitykseni annettavasta lausunnosta.

 

Lapin ELY - keskus perustelee valitusta rakennus- ja ympäristölautakunnan päättämästä suunnnittelutarveratkaisusta sillä, ettei päätökselle ole MRL 137 §:n 1 momentin tarkoittamia erityisiä edellytyksiä sekä kyseistä päätöstä ei ole perusteltu hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla.

 

Rakentamisen yleisissä edellytyksissä on rakennuspaikan kelvollisuudessa huomioitava mahdollinen tulvavaara. Vuoden 2005 tulvassa on rakentamiseen suunniteltu kiinteistön määräala käynyt kokonaisuudessaan veden alla.

 

Rakennuspaikka on Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan mukaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Viranomaisen on päättäessään alueen käyttöä koskevista toimenpiteistä katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeutettava yleiskaavan toteutumista. Osayleiskaavassa on annettu alin kosteudelle arkojen rakenteiden rakentamistaso. Rakennuspaikan maanpinnan taso on noin 0,70 metriä kyseistä tasoa alempana.

 

Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

 

Valituksen alaisen pykälän käsittelyn aikana keskusteltiin yleisesti, että rakennuspaikka ja sinne johtava tie voidaan korottaa siten ettei tulvavaaraa ole. Muita perusteita, selvityksiä tai sovellettuja säännöksiä ei mainittu.

 

Lautakunnan tekemä suunnitteluratkaisupäätös ei täytä MRL 137 §:n mukaisia erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle eikä sitä ole Hallintolain 45 §:n mukaan perusteltu.

 

 

Päätös:

Pirkko Jauhojärvi esitti oman esityksensä lautakunnan lausunnoksi kirjallisena. Lautakunta oli yksimielisesti Pirkko Jauhojärven esityksen kannalla. Pirkko Jauhojärven esitys lautakunnan lausunnoksi hyväksyttiin. Esitys liitteineen pöytäkirjan liitteenä.

 

Rakennustarkastaja Matti Niska jätti lausunnosta eriävän mielipiteen omaan esitykseensä perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa