Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.09.2018/Pykälä 310

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 310

26.09.2018

 

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen ja Pentti Kankaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 28.5.2018 nro 18/0259/2 tekemän valituksen johdosta

 

451/00/2013

 

Khall 26.09.2018 § 310

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Kittilän kunnalta selitystä liittyen Inkeri Yrityksen ja Pentti Kankaan tekemään valitukseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 28.5.2018 nro 18/0259/2. Selityksen toimittamiselle Kittilän kunnan puolesta on pyydetty lisäaikaa ja määräpäivä selityksen toimittamiselle on 28.9.2018.

Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyynnön mukaan asiassa aiemmin kertynyt aineisto on korkeimman hallinto-oikeuden käytettävissä.

Kittilän kunnanvaltuusto on 29.2.2016 § 19 päättänyt asettaa toimikunnan neuvottelemaan sovintoratkaisusta ja jatkotoimenpiteistä Anna Mäkelän kanssa ja laatimaan esitys tämän asian ratkaisusta kunnanhallitukselle. Toimikunnan asettamispäätöksessä on määrätty, että toimikunnan toimikausi on enintään kunnanvaltuuston toimikausi tai siihen asti kun toimikunnan tehtävä päättyy.

 

Kyseisen toimikunnan lakattua valtuustokauden vaihduttua 1.6.2017 on sovellettava hallintosäännön ao. säännöksiä. Hallintosäännön 24 §:n 14. kohdan mukaan kunnanhallitus on toimivaltainen antamaan selityksen kunnanvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, mikäli kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.

 

Muutoksenhakijat Yritys ja Kangas ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös ja Kittilän kunnanvaltuuston päätös 19.12.2016 § 71 on kumottava. Yritys ja Kangas ovat lisäksi vaatineet, että heidät on vapautettava korvaamasta Anna Mäkelän oikeudenkäyntikuluja sekä maksamasta hallinto-oikeuden määräämiä oikeudenkäyntimaksuja. Lisäksi Yritys ja Kangas vaativat, että Kittilän kunta on velvoitettava korvaamaan Yrityksen oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeuden osalta 300 eurolla laillisine korkoineen. Yritys ja Kangas vaativat myös, että Kittilän kunta on velvoitettava korvaamaan Kankaan oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeuden osalta 548,90 eurolla laillisine korkoineen. Lisäksi Yritys ja Kangas vaativat, että Kittilän kunta tulee velvoittaa korvaamaan Yrityksen ja Kankaan oikeudenkäyntikulut korkeimman hallinto-oikeuden osalta, kummallekin erikseen 300 euroa laillisine korkoineen.

 

Valittajat Yritys ja Kangas viittaavat valituksensa perusteluissa useissa kohdin professori Seppo Koskisen ja asianajaja Jarmo Junturan työhön ja osuuteen kj Anna Mäkelän ja Kittilän kunnan välisen sovintosopimuksen valmistelussa. On tosiasia, että Kittilän kunnan valmistellessa sovintosopimusta kj Anna Mäkelän kanssa valmistelussa on käytetty kunnan ulkopuolisia oikeudellisia asiantuntijoita eli professori Koskista ja asianajaja Junturaa. Tämän vuoksi Kittilän kunta on pyytänyt professori Koskiselta ja AA Junturalta lausuntoa Yrityksen ja Kankaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamassaan valituksessa mainittujen asioiden johdosta.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää toimittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteenä olevan selityksen.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että Kittilän kunta lausuntonaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle esittää, että Inkeri Yrityksen ja Pentti Kankaan valitus hyväksytään kaikilta osin ja kunnanvaltuuston päätös 19.12.2016 § 71 ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 28.5.2018 nro 18/0259/2 kumotaan eikä oikeudenkäyntikuluja määrätä ja että Inkeri Yrityksen oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeuden osalta 300 euroa ja Pentti Kankaan oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeuden osalta 548,90 euroa korvataan korkoineen. (Esitys kokonaisuudessa pöytäkirjan liitteenä.) Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Mertaniemen esitystä.

 

Varajäsen Marita Toivanen esitti, että vs.kunnanjohtaja Sanna Ylinamman esitystä selitykseksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle täydennetään niin, että lisätään uudeksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava:

 

''Kittilän kunnanjohtajan tehtäviä on hoidettu 17.11.2014 alkaen tilapäisjärjestelyin. Sovintosopimuksen huolellisella valmistelulla ja asiantuntijoiden käyttämisellä nimenomaan pyrittiin siihen, että Anna Mäkelän ja kunnan välisestä sovintosopimuksesta mahdollisesti tehtävät valitukset eivät tulisi menestymään, sopimus saavuttaisi lainvoiman ja Kittilässä päästäisiin rekrytoimaan vakituista kunnanjohtajaa. Kittilän kunta toivoo, että Korkein hallinto-oikeus voisi käsitellä Inkeri Yrityksen ja Pentti Kankaan ilmeisen perusteettomat valitukset mahdollisimman pian, jotta hallinnollinen epävarmuus saataisiin viimein päättymään Kittilässä.''

 

Jäsen Sakari Kautto ja varajäsen Raija Palosaari kannattivat Marita Toivasen esitystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kaksi vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeavaa esitystä, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne, jotka kannattavat Tuula Mertaniemen esitystä äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Marita Toivasen esitystä äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä, kuusi (6) ei-ääntä ja yksi (1) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä, Antti Pekkala, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Poissa oli Yrjötapio Kivisaari.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen voitti Toivasen esitys.

 

Seuraavaksi puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'. Ne, jotka kannattavat Marita Toivasen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) ei-ääntä, kaksi (2) tyhjää ja yksi (1) oli poissa. Ei-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä, Antti Pekkala, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Tyhjää äänestivät Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Yrjötapio Kivisaari.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi Maritan Toivasen esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

 

Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen ilmoittivat eriävän mielipiteensä Mertaniemen esitykseen perustuen.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa