Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.09.2018/Pykälä 290

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 290

18.09.2018

 

Lausunto Aurion Resources Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Sore 5 (ML2018:0026)

 

103/10.01.01/2016

 

Khall 18.09.2018 § 290

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889)

 

Aurion Resources Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan hakemuksen koskien Sore 5 - nimistä malminetsintälupa-aluetta.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 135,46 ha.

 

Hakemuksen mukaan alueelta on mahdollista löytää kultaa, hopeaa, kuparia, nikkeliä, palladiumia, platinaa, sinkkiä ja lyijyä sisältäviä kaivosmineraaleja.

 

Alueen neljän vuoden tutkimussuunnitelmiin kuuluvat vanhojen tietojen läpikäyminen, geologinen kartoitus, näytteenottoa kivivasaralla, moreeninäytteenottoa (lapio, auger), tutkimusojien kaivamista, geofysikaalisia mittauksia, pohjamoreeninäytteenottoa ja kallioperäkairausta. Hakemuksen mukaan kairauksissa pieni määrä (< 1 m3) moreeni ja kallioainesta kerääntyy maanpinnalla kairauspaikalla. Hakijan näkemyksen mukaan tämä ei aiheuta ongelmia luontoon, koska määrä on niin pieni. Hakija huolehtii alueen kunnostamisesta ja siistimisestä sekä saattaa aluetta mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan heti maastotutkimusten jälkeen.

 

Hakemuksen mukaan suunniteltu malminetsintä ei aiheuta hakijan mukaan haittaa alueen luonnonarvoille eikä aiheuta merkittävää vahinkoa maa - ja kallioperään. Kairakoneen käyttämät maastoreitit sekä kairausveden ottopaikat suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Malminetsinnällä ei ole vaikutuksia vesistöihin tai pohjaveteen. Suunniteltu malminetsintä ei aiheuta sellaista melua tai häiriötä. Haettavalla lupa-alueella ei ole asuinrakennuksia eikä luonnonsuojelukohteita.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Aurion Resources Oy:n malmietsintälupahakemuksesta koskien Sore 5 -nimistä malminetsintälupaa ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa