Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.09.2018/Pykälä 288

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 288

18.09.2018

 

Lausunto Aurion Resources Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Kuortis 1 (ML2016:0066)

 

103/10.01.01/2016

 

Khall 18.09.2018 § 288

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889)

 

Aurion Resources Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan hakemuksen koskien Kuortis 1 - nimistä malminetsintälupa-aluetta.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 10710,78 ha.

 

Hakijan mukaan malmietsintälupahakemus alue peittää geologisesti lupaavia Kittilä-ryhmän osia ja Sirkka jakson lähistöllä olevia siirtovyöhykkeitä. Kultamineraalisaatiot esiintyvät pääasiassa kvartsi-karbonaattijuonissa ja breksioissa sekä assosioituu voimakkaasti muuttuneiden komatiittien, mafisten vulkaniittien, sulfidi-grafiittiliuskeiden ja rautamuodostumien leikkaavien siirrosrakenteiden kanssa.

 

Neljän vuoden tutkimussuunnitelmaan kuuluvat mm. olemassa olevan datan tulkinta, kairasydänten uudelleenkartoitus ja analysointi, kallioperäkartoitus /lohkareiden ja kallioperän näytteenotto), maaperänäytteenotto augerilla, moreeninäytteenotto, geofysikaaliset mittaukset, tutkimusojitus ja uranäytteenotto ja kallioperäkairaus.

 

Hakemuksen mukaan kairauksissa pieni määrä (< 1 m3) moreeni ja kallioainesta kerääntyy maanpinnalla kairauspaikalla. Hakijan näkemyksen mukaan tämä ei aiheuta ongelmia luontoon, koska määrä on niin pieni. Jos kairauksia suoritetaan luonnon kannalta erityisen herkällä paikalla, esim. talvella järven jäältä, käytetään suljettua kairausvesikiertoa ja hieno kiviaines kuljetetaan pois kairauspaikalta.

 

Hakemuksen mukaan suunniteltu malminetsintätyö ei aiheuta haittaa alueen luonnonarvoille. Näytteenottopaikat ilmoitetaan kartalla ennen työn aloittamista paikalliselle ELY-keskukselle, jolloin vielä varmistetaan, ettei kairauspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ole suojeltuja eläin - ja kasvilajeja. Suunniteltu malminetsintä ei aiheuta merkittävää vahinkoa maa- ja kallioperään. Malminetsinnällä ei ole vaikutuksia vesistöihin ja pohjaveteen eikä malminetsintä aiheuta sellaista melua tai muuta häiriötä, joka häiritsisi ihmisiä. Malminetsintäalueen läheisyydessä olevat talot otetaan huomioon ja pihapiirissä ei suoriteta tutkimustöitä ilman maanomistajan suostumusta.

 

Yhtiö myös informoi paliskunnan edustajia ennen tutkimustöiden aloittamisesta keskustellakseen mahdollisten haittojen minimoinnista porotaloudelle.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Aurion Resources Oy:n malmietsintälupahakemuksesta koskien Kuortis 1 -nimistä malminetsintälupaa ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa