Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.09.2018/Pykälä 303

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 43

29.08.2018

Kunnanhallitus

§ 303

18.09.2018

 

Kittilän kunnan lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021 ja talousarviosta vuodelle 2019

 

200/02.02.00/2015

 

Sotelk 29.08.2018 § 43

 

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021 ja talousarviosta vuodelle 2019.

 

Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston hyväksymiä strategisia linjauksia ja kuntayhtymän hallituksen ohjeita.

 

Bruttokustannusten kokonaiskasvuksi arvioidaan 4,5 %. Läpilaskutettavien ostopalvelujen, kuten ostojen muista sairaanhoitopiireistä, kasvuksi arvioidaan 5.3 %. Oman toiminnan myyntituottojen kasvuksi arvioidaan 4,4 % sisältäen mm. myynnit jäsenkunnille, vakuutusyhtiöille ja Kelalle. Sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan jäsenkuntalaskutuksen muutosta ei pystytä talousarvion kehysvaiheessa tarkemmin erittelemään. kokonaistoimintatuottojen kasvuksi arvioidaan 4,5 %.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle lausunnoksi Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021 sekä talousarviosta vuodelle 2019 seuraavaa:

 

Kittilän kunnan osalta jäsenkuntalaskutus on viime vuosina ollut laskevaa ja on perusteltua uskoa, että myönteinen kehitys jatkuu taloudenhallinnan osalta. Terveyspalvelujen saatavuus sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa on samaan aikaan ollut hyvällä tasolla.

 

Kittilän kunnan mielestä sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutuksen kasvu kokonaisuutena voi olla enintään 3 %. Kuntien talous ei kestä suurempaa kasvua.

 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä lähipalvelujen kehittämiseen yhteistyössä kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa.Tämä voisi tapahtua muodostamalla seudullisia palvelukeskuksia, mm. Tunturi-Lappiin. Kittilän kunta haluaa olla kuntastrategiansa mukaisesti edelläkävijä palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä.

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumisesta ei ole varmuutta, joten sairaanhoitopiirin roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla on syytä arvioida uudelleen. Mahdollisuus ja kuntien kiinnostus laajempiin palvelukokonaisuuksiini kuntayhtymien kautta kannattaa selvittää lähitulevaisuudessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 18.09.2018 § 303

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa