Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.09.2018/Pykälä 299

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 299

18.09.2018

 

Kunnanvaltuuston 20.8.2018 päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

 

Khall 18.09.2018 § 299

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Kunnanhallitukselle kuuluu kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten laillisuuden valvonta.

 

"Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

 

Kunnanvaltuustossa 20.8.2018 käsiteltiin seuraavat asiat:

 

§ 46 Valtiovarainministeriön päätös luottamushenkilöiden pidättämisestä Kittilän kunnan luottamustoimista

§ 47 Levin kortteleiden 97 ja 98 asemakaavamuutoksen hyväksyminen

§ 48 Kuntajaon muuttaminen Kittilän ja Kolarin välillä

§ 49 Vuoden 2014 vastuuvapauden myöntäminen

§ 50 Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus-hanke

§ 51 Talousarvion toteutuma 1.1. - 30.6.2018

§ 52 Määrärahan varaaminen sairauskuluvakuutusta varten v. 2019 talousarvioon

§ 53 Lastenhoitajien palkankorotuksen määrärahahakemus

§ 54 Kittilän kuntastrategia

§ 55 Valtuutettujen puheenvuorot, kysymykset ja aloitteet/Kvalt 20.8.2018

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 20.8.2018 päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi poistui esteellisenä §:n 49 laillisuuden toteamisen ja täytäntöönpanosta päättämisen ajaksi.

 

Päätettiin yksimielisesti laittaa §:n 55 osalta pöydälle. Muilta osin todettiin päätökset laillisiksi ja päätettiin panna ne täytäntöön.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa