Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.09.2018/Pykälä 295

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 295

18.09.2018

 

Työhyvinvointihankkeen tilanne

 

247/01.04.01/2017

 

Khall 18.09.2018 § 295

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040 6724 257)

 

Tammikuussa 2018 tehdyn kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kuluvan vuoden alkupuolella aloitettiin Kittilän kunnassa työhyvinvoinnin kehittämishanke. Kevään aikana toteutettiin koko henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely sekä kokoonnuttiin hankkeen työryhmän kanssa useamman kerran keskustelemaan kehittämistoimista. Sen lisäksi keskusteltiin työyksiköissä työhyvinvoinnin ja henkilöstöhallinnon asioista.

 

Yksi hankkeen konkreettinen saavutus on tässä vaiheessa henkilöstöpäällikön tehtävän tarpeellisuuden osoittaminen, jonka seurauksena kuntaan perustettiin määräaikainen henkilöstöpäällikön tehtävä. Henkilöstöpäällikkönä 30.8.2018 aloittanut Taina Aspelund toimii henkilöstöpäällikön tehtävän lisäksi työsuojelupäällikkönä ja ottaa vastuuta projektiin liittyvien kehittämistoimenpiteiden eteenpäin viemisestä.

 

Kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä valtuuston puheenjohtajistolle pidettiin torstaina 30.8. 2018 infotilaisuus työhyvinvointihankkeen tilanteesta.

 

Alkuvuoden aikana suoritettujen selvitysten perusteella on havaittu seuraavat pääalueet tulevassa kehittämistyössä:

 

Hallinto, johtaminen ja esimiestyö

 

1. Esimiestyön tukeminen ja mahdollistaminen

2. Tehtäväkuvausten ja palkkausjärjestelmän päivittäminen

3. Henkilöstöresursoinnin tarkastelu ja sisäisen sijaisjärjestelmän kehittäminen

4. Työsuojelutoimikunnan aktivoiminen

5. Sisäisen viestintäsuunnitelman laatiminen

 

Työ ja työyhteisö

 

6. Työrauhan kehittäminen ja häiriötekijöiden hallinta

7. Työilmapiirin kehittäminen (mm. toimintatapojen / pelisääntöjen laatiminen)

8. Häirintään, kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

9. Varhaisen tuen mallin päivittäminen ja käyttöönotto sekä sähköisen poissaolojen seurantajärjestelmän käyttöönotto

10. Työyhteisösovittelijoiden kouluttaminen

11. Keskeisten työprosessien kuvaaminen ja kehittäminen

 

Yksilön hyvinvointi ja työkyky

 

12. Työergonomian kehittäminen

13. Asianmukaisista taukomahdollisuuksista huolehtiminen

14. Työnohjauksen yhteinen koordinointi

15. Työkyvyn omaehtoinen ylläpitäminen terveellisiin elämäntapoihin kannustamalla.

 

Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund vie ensi vaiheessa eteenpäin edellä mainituista asioista pääasiallisesti seuraavia: työsuojelutoimikunnan toiminnan aktivointi ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa, palkkausjärjestelmän päivitys ja siihen liittyvät tarvittavat uudet ohjeistukset sekä henkilöstö-/koulutussuunnitelma vuodelle 2019. Syksyn aikana laaditaan tarkempi suunnitelma henkilöstöpäällikön tehtävien aikataulusta ja sisällöstä.

 

Projektin vetäjä Salla Kivelän päätehtävät syksyn aikana ovat organisaatioraadin toteuttaminen, kehittämiskoulutusten organisointi sekä kehittämistyöpajapilottien organisointi. Kivelä laatii Kevalle sen vaatiman hankeraportin sekä kirjoittaa artikkelin hankkeesta.

Kuntien eläkevakuutusyhtiö Keva on myöntänyt Kittilän kunnalle 10.000 euroa kehittämisrahaa 'Osallisuudesta työhyvinvointia' -hankkeelle. Tämän kehittämisrahan puitteissa toteutetaan marraskuussa 2018 kolmen iltapäivän mittainen 20 henkilöstön jäsenestä koostuva organisaatioraati, joka kokoontuu yhdessä pohtimaan työhyvinvoinnin ja yhteistyön kehittämistä. Organisaatioraatiin voi hakea jokainen Kittilän kunnan työntekijä.

 

Projekti päättyy vuoden lopussa ja joulukuussa raportoidaan henkilöstölle ja kunnanhallitukselle hankkeen tulokset.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi työhyvinvointihankkeen tilanteen.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa