Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.09.2018/Pykälä 294

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 188

30.08.2018

Kunnanhallitus

§ 294

18.09.2018

 

Sirkan päiväkodin tilat ja paloilmoitinjärjestelmän hankinta

 

225/10.03.02/2018

 

Koululk 30.08.2018 § 188

 

 

vs. varhaiskasvatuspäällikkö

 

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä on kasvanut Sirkan alueella vuosi vuodelta. Vuorohoitoryhmät ovat aiemmin toimineet Mäntymajan toimipisteessä (Sirkan vanha päiväkoti, Levin Ympärystie 1), johon on voitu lain sallimissa puitteissa sijoittaa kaksi lapsiryhmää. Viime vuonna vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä ylitti sallitun rajan. Vuorohoidon lapsiryhmät siirrettiin tästä syystä syksyllä 2017 Oravanpesään (Sirkan uusi päiväkoti, Ounasjoentie 23), johon voi lain mukaan sijoittaa kolme lapsiryhmää. Lasten yöhoidon järjestäminen ei kuitenkaan onnistunut Oravanpesässä, sillä uudet turvallisuusmääräykset edellyttävät paloilmoitinjärjestelmää, joka rakennuksesta puuttuu. Yöhoito jouduttiin tästä syystä järjestämään edelleen Mäntymajalla. Käytännössä tämä on tarkoittanut lasten siirtämistä iltaisin Mäntymajalle ja aamuisin takaisin Oravanpesään.

Järjestely on ollut kaikin puolin kestämätön. Yöhoito on jo muutoinkin stressiä aiheuttava tekijä, etenkin pienille lapsille. Lasten siirtäminen illalla väsyneinä talosta toiseen on moninkertaistanut turvattomuuden kokemusta. Tilanne on aiheuttanut myös kohtuutonta haastetta sekä perheille että vuorohoidon työntekijöille, jotka eivät ole pystyneet vastaamaan lasten turvallisuuden tarpeeseen ja tarjoamaan heille lain edellyttämää kasvuympäristöä.

 

Lapsimäärän kasvunäkymät Sirkassa

Alla olevassa taulukossa on esitetty varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu yhden vuoden aikana Sirkassa ja koko kunnassa. Vertailuun on poimittu lukemat eri vuodenaikoina, jotta saadaan sesonkivaihtelu näkyväksi. Sirkan päiväkotia koskevaan taulukkoon on merkitty myös vuorohoidossa olevat lapset (suluissa). Tulevan syys- ja joulukuun osalta on esitetty arvio lapsimääristä tammikuun kasvun pohjalta.

 

SIRKAN PÄIVÄKOTI

 

 

15.3.

31.5.

15.9.

15.12.

2017

91 (38)

71 (19)

110 (43)

124 (46)

2018

125 (51)

112 (44)

144 (56) ?

158 (59) ?

kasvu ed. vuoteen

+ 34 (+13)

+ 41 (+25)

+ 34 (+13) ?

+ 34 (+13) ?

 

KOKO KUNTA

 

 

15.3.

31.5.

15.9.

15.12.

2017

287

272

290

339

2018

350

350

353?

402?

kasvu ed. vuoteen

+ 63

+ 78

+ 63 ?`

+ 63 ?

(Huom! Lukemasta puuttuvat pelkästään esiopetuksessa olevat lapset.)

 

Vertailu osoittaa, että koko kunnan lapsimäärän kasvu on ollut viimeisen vuoden aikana poikkeuksellisen suuri. Maaliskuussa kasvua Sirkassa 34 ja koko kunnassa 63 lasta.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu on luonnollisesti suorassa yhteydessä elinkeinojen kehitykseen. Elinkeinojohtaja Katariina Palola arvioi, että matkailu- ja kaivostoiminnan kasvu pysyy vähintäänkin samana, todennäköisesti kiihtyy, kun asuntoja saadaan lisää. Varhaiskasvatuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että lapsimäärän kasvu jatkuu. Jos kasvuvauhti säilyy samana kuin keväällä, Sirkassa tulisi olemaan vähintään 34 lasta, koko kunnassa vähintään 63 lasta enemmän kuin edellisen vuoden syksyllä. Todennäköistä on, että kasvu kiihtyy sitä mukaa, kun asuntoja työntekijöille ja heidän perheilleen valmistuu.

 

Varhaiskasvatuksen tilatarpeen määrittely

Ratkaisevaa tilan tarpeessa ei ole ainoastaan lapsimäärä, vaan lapsiryhmien määrä. Asetus lasten päivähoidosta säätelee lapsimäärän suhteessa kasvatusvastuullisten aikuisten määrään. Varhaiskasvatuslaki määrää puolestaan lapsiryhmän enimmäiskoon. Sen mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä (siis samoissa tiloissa) saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolme hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava lapsimäärä.

  • alle 3-vuotiaiden ryhmässä voi olla korkeintaan 12 lasta; 1 kasvattaja/4 lasta

  • yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 21 lasta; 1 kasvattaja/ 7 lasta (uusi laki mahdollistaa 24 lasta, Kittilässä päätetty pitäytyä aiemman lainsäädännön mukaisessa mitoituksessa)

  • alle 1,5 -vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 9 lasta; 1 kasvattaja/3 lasta (Kittilän oma linjaus)

 

Lasten tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien lukumäärässä on otettava huomioon, jos ryhmässä on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia.

 

(Lakisäädökset liitteenä)

 

Yksi lapsiryhmä - jossa voi siis olla iästä riippuen 9 - 21 lasta - tarvitsee tilat, joissa on eteinen (ulkovaatteiden säilytys), kuraeteinen, wc + pesutila, ruokailutila, makuuhuone, leikki- ja toimintatilaa sekä pienimmille vaunujen säilytystila. Vuorohoidon tarpeisiin tarvitaan ruokailutilan yhteyteen keittiövarustus, jotta ilta- ja aamupalan laitto onnistuu hoito- ja kasvatustyön lomassa. Päiväkodin yhteisiä tiloja tarvitaan henkilöstölle kahvi- ja kokoustila, sosiaaliset tilat, päiväkodin johtajan työhuone, erityiskasvatuksen tila sekä jakelukeittiö.

 

Sirkan päiväkodin tilanne 22.8.2018

Toimipiste

Mitoitus

Tilanne 13.8.2018

Oravanpesä (vuorohoito)

- 3 lapsiryhmää = noin 50 lasta (jos puolet alle 3-v, puolet yli 3-v.)

- "ylipaikoille" max 5 lasta/ryhmä = yhteensä 15 lasta

- sijoitettu/varattu 45* paikkaa

- vapaana noin 5 paikkaa (+ylipaikat 15), johon voidaan sijoittaa myös päivähoitolapsia

 

Mäntymaja (päivähoito)

- 2 lapsiryhmää = noin 33 lasta (jos puolet alle 3-v., puolet yli 3-v.)

TÄYNNÄ (33 lasta)

- alle 3-v. ryhmässä 12 lasta, yli 3-v. ryhmässä 21 lasta

Köngäs (päivähoito)

- 1 lapsiryhmä = noin 16 lasta (jos puolet alle 3-v, puolet yli 3-v.)

TÄYNNÄ (15 + 3 lasta)

- ryhmässä alle 3- ja alle 1,5 -vuotiaita, 3 tilapäistä sijoitusta

(* luvusta puuttuu ilta- ja viikonloppuhoitoa tarvitsevat esikoululaiset ja koululaiset)

 

Tämänhetkisten tietojen mukaan Sirkan päiväkodin päivähoidon tilat (Mäntymaja ja Köngäs) on jo varattu täyteen. Lisää päivähoitolapsia voidaan sijoittaa vuorohoidon tiloihin, mutta ei päinvastoin, työvuorojärjestelyistä johtuen. Oravanpesässä on vapaana noin viisi paikkaa. Vuorohoitoryhmiin voidaan lisäksi ottaa nk. ylipaikoille maksimissaan viisi lasta/ryhmä, riippuen siitä, miten hoidon tarve jakautuu vuorokauden aikana. Sirkassa (ja Kittilässä yleensäkin) on kuitenkin otettava huomioon toiminnan sesonkiluonteisuus: sesonkina sekä lasten määrä että hoitopäivien pituus kasvaa. Ongelmia aiheuttaa se, ettei lapsia voi siirtää ryhmästä toiseen kesken kauden, vaikka hoitoaika yhtäkkisesti kasvaisi eikä ryhmässä olisi enää tilaa. Ryhmiin on siis jätettävä aina liikkumavaraa, jotta tällaiselta tilanteelta vältyttäisiin. Lain määrittelemän ryhmäkoon voi ylittää vain satunnaisesti ja lyhytkestoisesti (ei koko päivää).

 

Jos kasvuennusteet toteutuvat, tilantarve Sirkassa ja koko kunnan alueella tulee kasvamaan merkittävästi.

 

Ympärivuorokautisen vuorohoidon järjestäminen Oravanpesässä lainmukaisella tavalla edellyttää paloilmoitinjärjestelmän hankkimista kiireisellä aikataululla.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää 30 000 euron määrärahan ympärivuorokautisen hoidon mahdollistavan paloilmoitinjärjestelmän hankkimiseksi Sirkan päiväkodille, Oravanpesän toimipisteeseen.

Koululautakunta merkitsee tiedoksi, että jatkossa tilamuutoksia ei tehdä ilman, että muutoksista on neuvoteltu yhteistyössä teknisen toimen kanssa ja tarvittavat lakisääteiset tarkastukset ja pöytäkirjat on toimitettu ennen tilamuutoksen tekemistä. Toiminnan ylläpitäjä vastaa tilojen turvallisuudesta ja käytettävyydestä.

 

Päätös:

Sivistystoimenjohtaja muutti esitystään kuulumaan seuraavasti:

 

Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekisi määrärahan siirron (TA 2018 Kvalt 13.12.2017 §95) seuraavasti tekniseltä toimelta saatujen tietojen perusteella; kohdasta "Investoinnit ja korjausrakentaminen 97609 Kiistalan koulu; koulun ja asuntolan maalaus" osoitetaan 30.000€ Sirkan päiväkodin (Ounasjoentie 23) lakisääteisen palovaroitinjärjestelmän hankintaan ja asentamiseen teknisen osaston toimesta.

 

Sivistystoimenjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 18.09.2018 § 294

 

Vs.kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä koululautakunnan esityksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa