Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.09.2018/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 69

17.09.2018

 

Palvelutalo Metsolan vesikatteen uusimistyön urakkatarjoukset

 

191/10.03.02/2018

 

Teknlk 17.09.2018 § 69

 

Palvelutalo Metsolan palahuopakaton uusiminen kermikatteeksi (uusittava määrä n. 600 m2) tarjouskilpailu 27.8.2018 mennessä ei tuonut yhtään tarjousta. Ilmoitukseen tutustuneita oli kahdeksan kappaletta.

 

Kittilän kunnan hankintaohjeen mukaan:

 

Suorahankinta on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö päättää, keneltä toimittajalta ostaa tuotteen tai palvelun. Suoranhankintojen tulee julkisissa hankinnoissa olla poikkeus ja niiden käyttämistä tulee ensisijaisesti välttää.

 

Suorahankintaperusteita ovat

 • Avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei saatu lainkaan tarjouksia/osallistumishakemuksia tai soveltuvia; alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta

 • Teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan eikä järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja eikä hankintaehtoja ole keinotekoisesti kavennettu

 • Ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen

 • Ehdottoman välttämätön hankinta, määräaikoja ei voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi

 • Hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyse massatuotannosta

 • Perushyödykemarkkinoilta noteeratut ja sieltä hankittavat tavarat

 • Tavarat erityisen edullisesti liiketoimintaansa lopettavalta toimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyssä, akordissa tms.

 • Palveluhankinta suunnittelukilpailun perusteella suunnittelukilpailun voittajalta

 • Suorahankinnat lisätilauksissa:

 • Alkuperäiseltä toimittajalta tavarahankinta, jos aikaisemman laitteiston osittainen korvaus/laajennus ja yhteensopimattomuuden tai suhteettomien teknisten vaikeuksien takia ei voi vaihtaa toimittajaa, uusien sopimusten voimassaolo yhteensä alkuperäisen kanssa max. 3 v.

 • Aiempaa rakennusurakkaa/palvelua koskeva uusinta, jos suorahankinnasta ilmoitettu aiemman hankinnan ilmoituksessa ja uuden arvo huomioitu hankinnan arvossa (optio), max. 3 v. kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

 

Hankintayksiköstä itsestään johtuva kiire, tutun toimittajan luotettavuus tai toimittajan tuotteen/palvelun ainutlaatuisuus eivät ole lain sallimia suorahankintaperusteita.

 

Suorahankinnasta voidaan tehdä vapaaehtoinen suorahankintailmoitus ennen sopimuksen tekemistä. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän odotusajan kuluttua suorahankintailmoituksen julkaisemisesta osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Jos hankintayksikkö on tehnyt suorahankintailmoituksen ja suorahankinnalle on ollut olemassa hankintalain mukainen suorahankintaperuste, ei valvontaviranomainen voi pääsääntöisesti puuttua tehtyyn suorahankintaan. Jos ilmoitusta ei ole tehty, valitusaika on 6 kk hankintasopimuksen tekemisestä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV voi tällöin kieltää sopimuksen täytäntöönpanon, jos sitä ei ole vielä tehty Suorahankintailmoituksen pakolliset tiedot:

 • Hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot

 • Hankintayksikön luonne

 • Hankintayksikön hankinnalle antama nimi ja hankinnan kuvaus

 • Hintahaarukka tai ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa taikka tieto siitä, onko hankinnan ennakoitu arvo vähintään 25 §:ssä tarkoitetun kansallisen kynnysarvon suuruinen

 • Hankintalaji

 • Sopimuskumppanin nimi ja yhteystiedot

 • Perustelut suorahankinnalle

 

Koska avoimessa menettelyssä ei saatu yhtään tarjousta, niin tiedusteltiin vielä erikseen mahdollisia tekijöitä tälle syksylle. Kiinnosta oli yhdellä urakoitsijalla, joka mahdollisesti tekee tarjouksen kokoukseen mennessä alkuperäisten asiakirjojen mukaan.

 

Vesikaton korjaukseen saatiin erikseen pyydettynä yksi tarjous. Tarjous ylittää reilusti talousarvioon varatun määrärahan.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hylätä tarjouksen liian kalliina. Vesikattoon suoritetaan tarvittavat paikkaukset vuotojen eliminoimiseksi. Uusi tarjous pyydetään vielä kuluvana vuonna. Työ suoritetaan kesän 2019 aikana.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa