Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.09.2018/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 86

17.09.2018

 

Yksityisteiden talvihoitotyöt / Tarjous YIT Rakennus Oy

 

Teknlk 17.09.2018 § 86

 

Kittilän kunta on pyytänyt 11.9.2018 sähköpostitse urakkatarjousta hoitosopimuksella olevien yksityisteiden talvihoitotöistä YIT Rakennus Oy:ltä. Tarjous on pyydetty, koska varsinaisessa julkisessa kilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjousta määräaikaan 14.8.2018 mennessä. ELY-keskus on valinnut YIT Rakennus Oy:n maanteiden hoidon- ja ylläpidon urakoitsijaksi seuraavalle viisi vuosikaudelle 1.10.2018 alkaen. Kittilän kunnan alue sijaitsee ko. urakan alueella.

YIT:n edustaja on ilmoittanut, että he käyttävät samoja aliurakoitsijoita yksityisteiden hoitotöissä jotka ovat heidän tulevia sopimuskumppaneita em. urakassa. Asiasta on käyty alustava palaveri 7.9.2018 jossa kunnan edustajana oli yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö ja YIT:ltä työpäällikkö Risto Kuukasjärvi ja työmaapäällikkö Juha Loukusa.

 

Tarjouspyyntö pyydettiin talvikauden 2018-2019 osalta kokonaishinta ja yksikköhintapohjaisena. Kokonaishintaan kuuluvat seuraavat päätyöt: Lumen- ja sohjonpoisto, pinnan tasaaminen, polanteen poisto, palteiden kaato, näkemäalueiden hoito ja sohjo-ojien teko. Yksikköhintoina on pyydetty aurausviitoitukseen, liukkauden torjuntaan ja kuivatusjärjestelmien hoitoon liittyvien töiden hinnat.

YIT Rakennus Oy / Infrapalvelut on antanut tarjouksensa sähköpostitse 12.9.2018. Jäljessä olevat tarjoushinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0).

 

Saadun tarjouksen mukainen kokonaishinta tiekilometrille on 2 000 €. Tiekilometri hinta on jokaiselle tielle sama riippumatta tien sijainnista, pituudesta tai rakenteesta. Hoitosopimusteitä on yhteensä 51,6 tiekilometriä (35 kpl) joten urakkahinta kokonaishintatöiden osalta on 103 200 €. Arvioitujen yksikköhinnalla tehtävien töiden keskimääräinen tiekilometri kustannus on 350 €, joten arvioitu urakkahinta yksikköhintatöiden osalta on 18 060 €.

 

Talvihoitotöiden arvioitu kokonaiskustannus olisi täten YIT:n tarjouksen mukaan 121 260 €. Hoitosopimuksissa on määritelty tiekuntien osuudeksi 20 % todellisista kustannuksista.

 

Edellisten talvikausien (5 vuotta) aikana yksityisten teiden hoitourakkaa Kittilän kunnalle suoritti NCC Suomi Oy. Heidän kokonaishinta tiekilometrille ilman indeksikorjauksia oli 1 000 € tehden yhteensä 54 800 €. Tiekilometri hinta oli myös heillä jokaiselle tielle samansuuruinen. Yksikköhinnalla tehtyjen töiden keskiarvo hinta tiekilometrille oli noin 180 € vaihdellen tehtyjen töiden määristä eri teillä. Täten toteutuneet talvikauden kustannukset ovat olleet 64 664 €.

 

Kustannusten ero on täten 56 596 €.

 

Kesäkauden töistä tullaan pyytämään tarjoukset niistä töistä, mitkä määritellään hoitosopimuksen piiriin kuuluviksi. Aikaisemmin tiestölle on kesäkausina teetetty seuraavat työt: tieluiskien niitto (ei jokavuotinen), sorateiden tasaaminen ja pölynsidonta sekä murskeella tapahtuva paikkaaminen.

 

Tehdyissä sopimuksissa tiekuntien kanssa on seuraava maininta irtisanomisesta: "Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään kolmea kuukautta ennen kalenterivuoden alkua. Sopimuksen voi kumpikin osapuoli yksipuolisesti irtisanoa".

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää irtisanoa tiekuntien kanssa tehdyt sopimukset 30.9.2018 mennessä. Samalla kunnanhallitus päättää maksaa avustusta irtisanotuille tiekunnille kaudelle 1.10.2018 - 30.9.2019. Avustuksen määrä talvikunnossapitoon on enimmillään 800 €/km joka on kauden 2017-18 urakkahinta vähennettynä 20% omavastuuosuudella. Kesäkunnossapitoon myönnetään avustusta enintään 300 €/km. Tiekunnilta, joilla on maksamattomia omavastuita edellisvuosilta rästissä, vähennetään myönnettävästä avustuksesta. Aurausviitat ensi talvelle kunta on tilannut.

Jatkossa avustusehdot ja avustuksen suuruus sekä mahdollinen siirtymäaika päätetään erikseen, tavoitteena aikaansaada avustusjärjestelmä joka on tasapuolinen muiden kunnassa olevien yksityisteiden kanssa.

Pyydetty ja saatu tarjous hylätään liian kalliina.

 

Päätös:

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää irtisanoa tiekuntien kanssa tehdyt sopimukset 30.9.2018 mennessä. Samalla kunnanhallitus päättää maksaa avustusta irtisanotuille tiekunnille kaudelle 1.10.2018 - 30.9.2019. Avustuksen määrä talvikunnossapitoon on enimmillään 800 €/km (joka on kauden 2017-18 urakkahinta vähennettynä 20% omavastuuosuudella) edellytyksellä, että tiekunta hoitaa talvikunnossapidon myös loka-joulukuun 2018 loppuun. Muussa tapauksessa em. talvikunnossapidon avustus puolitetaan. Kesäkunnossapitoon myönnetään avustusta enintään 300 €/km. Tiekunnilta, joilla on maksamattomia omavastuita edellisvuosilta rästissä, vähennetään myönnettävästä avustuksesta. Aurausviitat ensi talvelle kunta on tilannut.

Jatkossa avustusehdot ja avustuksen suuruus sekä mahdollinen siirtymäaika päätetään erikseen, tavoitteena aikaansaada avustusjärjestelmä joka on tasapuolinen muiden kunnassa olevien yksityisteiden kanssa.

 

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

 

Lautakunta piti tauon kello 13.11-13.21 sekä 13.31-13.37.

Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana kello 13.27-13.31.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa