Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.09.2018/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 68

17.09.2018

 

Teknisen toimen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen ja tilintarkastajan loppuraporttiin v. 2017

 

13/02.06.01/2018

 

Teknlk 17.09.2018 § 68

 

Kittilän kunnanvaltuusto on velvoittanut kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään vuoden 2017 arviointikertomuksen ja tilintarkastajan loppuraportin 2017, antamaan vastineet esitettyihin havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus v. 2017 ja tilintarkastajan loppuraportti 2017 ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

Molemmissa em. on kiinnitetty huomiota teknisen lautakunnan talousarvion toteutumisen ja taloudellisten tavoitteiden poikkeamiin kiinteistöpalvelun sisäisissä erissä ja liikenneväylien ulkoisissa tuloissa.

 

Kiinteistöpalvelun hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoille budjetoidaan kaikkia kiinteistöjä koskevat toimintakulut sekä kulut joita vuoden aikana ei voida suoraan kohdistaa kustannuspaikoille. Kaikkia kiinteistöjä koskevia kuluja on mm:

. hallinnon, työnjohdon ja kunnossapidon palkat,

. erilliskorvaukset,

. vakuutukset,

. ohjelmistojen ylläpitokustannukset,

. vaatteisto,

. sisäiset toimistopalvelut,

. vuokrahallinta-, tele-, koulutus-, matkustus- ja kuljetuspalvelut,

. kunnossapidon kalusto ja välineistö, rakennusmateriaali, sähkö- ja lvi-tarvikkeet.

 

Näistä kustannuksista mm. kuukausipalkkoja, erilliskorvauksia, ohjelmistojen ylläpitokustannuksia ja sisäisiä toimistopalveluita ei voida kohdistaa suoraan kustannuspaikoille. Kiinteistökohtaisia kustannuspaikkoja on yht. 64 kpl.

 

Vuoden 2017 talousarviossa hallinnon kustannuksia on budjetoitu 458 200 €, kunnossapidon kustannuksia 451 680 €, yht. 909 880 €.

 

Talousarviossa hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoille budjetoidut toimintakulut "siirretään" ts. vyörytetään sisäisten vyörytyserämeno -tilien kautta kiinteistökohtaisille kustannuspaikoille sisäisiksi toimintakuluiksi rakennuksen huoneistoneliöiden ja uudishinnan perusteella.

 

Tässä vaiheessa tarkasteltavien toimintakulujen summa on budjetissa kahteen kertaan, hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoilla ulkoisena tapahtuman mukaisilla menotileillä ja kiinteistökohtaisilla kustannuspaikoilla sisäisinä toimintakuluina vyörytyserämeno -tileillä. Toinen kuluerä eliminoidaan saman suuruisella kirjauksella sisäiselle vyörytyserätulo- tilille sisäiseksi toimintatuotoksi hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoilla. Eliminoinnilla saadaan hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikkojen kulut ja tuotot saman suuruiseksi sekä tarkasteltava kuluerä rasittamaan talousarviota vain yhden kerran (sisäinen vyörytyserämeno).

 

Vuoden aikana suoraan kohdistettavat hallinnon ja kunnossapidon toimintakulut kirjataan kiinteistökohtaisille kustannuspaikoille tapahtuman mukaisille menotileille. Toimintakulut, joita ei voida suoraan kohdistaa kustannuspaikoille toimintakuluiksi, kirjataan hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoille nekin tapahtuman mukaisille menotileille.

 

Vuoden lopussa hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoille kirjatut toimintakulut vyörytetään taas sisäisille vyörytyserämeno -tileille kiinteistökohtaisten kustannuspaikkojen sisäisiksi toimintakuluiksi huoneistoneliöiden ja kunnossapidon tuntipalkkojen kirjausten suhteessa. Nyt toinen kuluerä on eliminoitu erimerkkisellä vastakirjauksella (kustannuspaikan tulos 0) hallinnon ja kunnossapidon kustannuspaikoille sisäisille vyörytyserämeno -tileille. Vastakirjauksella on tarkasteltavat kulut saatu rasittamaan tilinpäätöstä vain yhden kerran (sisäinen vyörytyserämeno).

 

Tarkasteltavien toimintakulujen summa on tilinpäätöksessä näiden toimenpiteiden jälkeen kiinteistökohtaisilla kustannuspaikoilla toimintakuluina yhden kerran. Budjetoitujen kulujen mukaan perittävä sisäinen vuokra sisältää kaikki kiinteistölle kuuluvat toimintakulut sekä poistot ja korot. Talousarviosta voidaan em. vyörytyserien ansiosta poimia suoraan tiloille muodostuva sisäisen vuokran määrä ja sisältö. Vastaavasti tilinpäätöksestä saadaan suoraan raportoitua kustannuspaikkakohtaiset rakennuksen lopulliset kustannukset.

 

Menettely on ollut käytössä vuodesta 2015 lähtien, kun Tilapalvelu liikelaitos lakkautettiin. Menettelyssä on ongelmana ns. "eliminointikirjaus" sisäiselle vyörytyserätulo -tilille. Tähän on vuosittain kirjanpidon ja tilintarkastajien kanssa pyritty tuloksetta löytämään kohtuullisen ratkaisu.

 

Liikenneväylien ulkoisiin tuloihin merkitty maankäyttösopimusten perusteella arvioidut tulot. Tulojen saaminen liikenneväylien puolelle on edellyttänyt yleensä aina työn suorittamista, jonka menot ovat investointipuolella. Toisin sanoen, kun tulot eivät ole realisoituneet, ei myöskään tuloihin liittyviä menoja ole syntynyt. Tulojen realisoitumiseen budjetin käyttövuonna liittyy monia epävarmuustekijöitä, kuten kaavallinen toteutuminen ja lopullisen maankäyttösopimuksen aikaansaaminen. Tuloja on kuitenkin ennakoitu sen mukaan mikä olisi mahdollista jos kaikki sujuu ilman viiveitä.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää ilmoittaa tiedoksi edellä kerrotun.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa