Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 03.08.2018/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 66

03.08.2018

 

Teknisen lautakunnan 18.7.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

 

47/00.02/2016

 

Teknlk 03.08.2018 § 66

 

Kittilän kunnan hallintosääntö §148/ Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen:

 

"Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

 

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

 

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin:

 

Järjestäytymistietoina

. toimielimen nimi

. merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä)

. kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset

. kokouspaikka

. läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä

. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Asian käsittelytietoina

. asiaotsikko

. selostus asiasta

. esittelijän päätösehdotus

. esteellisyys ja perustelut

. tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu

. äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta

. vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos

. asiassa tehty päätös

. eriävä mielipide

 

Muuna tietoina

. salassapitomerkinnät

. puheenjohtajan allekirjoitus

. pöytäkirjanpitäjänvarmennus

. merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä

. merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

 

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.

 

Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.

 

Kunnanhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta."

 

Teknisen lautakunnan kokouksesta 18.7.2018 laaditun pöytäkirjan tarkastus sovittiin pidettäväksi samana päivänä klo 16:00. Pöytäkirjantarkastaja Maija Linnala ilmoitti kyseisessä pöytäkirjantarkastustilaisuudessa ettei allekirjoita pöytäkirjaa vaan tulee perjantaina 20.7.2018 klo 12:00 tarkastamaan pöytäkirjan.

Maija Linnala ilmoitti 20.7.2018 tullessaan tarkastamaan kyseistä pöytäkirjaa ettei allekirjoita sitä ja toimitti asiakirjan syystä (liite).

 

Teknisen lautakunnan kokouksesta 18.7.2018 laadittu pöytäkirja liitteenä.

 

Vs. tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta tarkastaa ja hyväksyy laaditun pöytäkirjan teknisen lautakunnan kokouksesta 18.7.2018.

 

Päätös:

Outi Marttila teki pohjaesityksestä poikkeavan esityksen kirjallisena, liite. Outi Marttilan tekemää esitystä ei kannatettu. Tekninen lautakunta hyväksyi vs.teknisen johtajan tekemän pohjaesityksen. Outi Marttila jätti eriävän mielipiteen ja toimittaa eriävän mielipiteen kirjallisena ennen pöytäkirjan tarkastustilaisuutta.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa