Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.07.2018/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 61

18.07.2018

 

Yhdyskuntainsinöörin valinta

 

121/01.01.01/2017

 

Teknlk 18.07.2018 § 61

 

Yhdyskuntainsinöörin toimi on ollut haettavana 7.2.2018 klo 12:00 asti ilmoituksella 17.1.2018, liite. Hakijoita oli 7 henkilöä.

 

Yhdyskuntainsinöörin toimi on julistettu uudelleen haettavaksi 16.3.2018 klo 16:00 mennessä ilmoituksella 19.2.2018, liite. Hakijoita oli 6 henkilöä.

 

Yhdyskuntainsinööri vastaa kunnan liikenneväylien sekä puistojen ja yleisten alueiden toiminnasta. Pääasiallisena tehtävänä on katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin liittyvien investointien toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri toimii myös kunnan reittivastaavana.

 

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen).

 

Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi.

 

Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimusten mukaan, mutta palkkauksesta voi esittää myös oman toivomuksensa.

 

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.

 

Tekninen lautakunta suoritti haastatteluja 10.4.2018 kolmelle hakijalle ja 11.5.2018 yhdelle hakijalle. Soveltuvuustestaus suoritettiin kolmelle hakijalle.

 

Vs. Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta valitsee yhdyskuntainsinöörin toimeen ansioituneimman Esa Pöyliön (eniten eduksi katsottavaa työkokemusta sekä soveltuvuustestauksen tietoihin perustuvaa edellytystä).

 

Päätös:

Antti Pekkala jääväsi itsensä pykälien 61 ja 62 osalta ja kertoi olevansa esteellinen, koska on saanut Oulun keskusrikospoliisilta määräyksen, että tulee jäävätä itsensä koska on epäilyn asemassa. Antti Pekkala poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyn aloittamista klo 12:42.

 

Tekninen lautakunta piti kokoustauon tämän pykän käsittelyn aikana klo 12:45-12:51.

 

Maija Linnala esitti, että valitaan Pentti Kangas, joka on pätevin ja perehtynyt työhön, sekä maanmittausperuste.

Outi Marttila kannatti Maija Linnalan esitystä.

 

Oula Vuolli esitti, että valitaan yhdyskuntainsinöörin toimeen Esa Pöyliö, sekä että valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, lisäksi toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa ja päätös pannaan täytäntöön välittömästi lainvoimaa vaille olevana ja perusteluna on valintaprosessin kestäminen yli vuoden.

Marita Toivanen kannatti Oula Vuollin esitystä.

 

Koska oli tehty kaksi käsittelyn pohjana olevaa esityksestä poikkeavaa esitystä, niin puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Ensin äänestetään Linnalan ja Vuollin esitysten välillä sitten äänestetään edellä mainitun äänestyksen voittaneen esityksen ja vs. teknisen johtajan esityksen välillä.

Ne, jotka ovat Vuollin esityksen kannalla äänestävät "jaa" ja jotka ovat Linnalan esityksen kannalla äänestävät "ei".

 

Äänestystapa hyväksyttiin.

 

Suoritetussa äänestyksessä "jaa" -ääniä annettiin 3 (Kallio, Vuolli, Toivanen), "ei" -ääniä annettiin 2 (Linnala, Marttila) ja "tyhjiä" 1 (Kivisaari).

 

Puheenjohtaja totesi tämän äänestyksen voittaneen Vuollin esitys äänin 3-2.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: äänestetään Vuollin ja käsittelyn pohjana olevan vs. teknisen johtajan esitysten välillä ja ne, jotka ovat Vuollin esityksen kannalla äänestävät "ei" ja jotka ovat käsittelyn pohjana olevan vs. teknisen johtajan esityksen kannalla äänestävät "jaa".

 

Äänestystapa hyväksyttiin.

 

Suoritetussa äänestyksessä "jaa" -ääniä annettiin 0 ja "ei" -ääniä 3 (Kallio, Vuolli, Toivanen) ja "tyhjiä" 3 (Linnala, Marttila, Kivisaari).

 

Vuollin esitys tuli äänin 0-3 lautakunnan päätökseksi.

 

Merkittiin, että Outi Marttila jätti eriävän mielipiteen asiasta ja toimittaa sen kirjallisena klo 16:00 mennessä tänään, sekä Maija Linnala jätti eriävän mielipiteen asiasta.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa