Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 06.09.2018/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 120

06.09.2018

 

Kittilän kaivosalueella sijaitsevien pienten energiantuotantolaitosten valvontavastuun siirtäminen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta Lapin ELY-keskukselle

 

224/11.01.00/2018

 

RakYmplk 06.09.2018 § 120

 

Kittilän kunnan ympäristösuojeluviranomainen on merkinnyt 14.6.2018 Kittilän aluelämpö Oy:n Kittilän kaivoksella sijaitsevien

pienien energiatuotantolaitosten (IVN1, IVN6 ja IVN8)

rekisteröinnit ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ympäristönsuojelulain mukaan näiden rekisteröityjen laitosten valvonta kuuluu lähtökohtaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos muusta menettelystä ei ole sovittu. Näin myös silloin kun rekisteröity energiatuotantolaitos sijaitsee samalla alueella sellaisen luvanvaraisen

toiminnan kanssa, jonka ympäristöluvan myöntää aluehallintovirasto. Kittilän kaivoksen toimintojen toimivaltaisena ympäristölupaviranomaisena toimii Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja lupien valvonta kuuluu Lapin ELY-keskukselle.

Ympäristönsuojelulain mukaan valvontaviranomaiset voivat kuitenkin

sopia yksittäisessä tapauksessa, että aluehallintoviraston luvittaman

laitoskokonaisuuden yhteydessä sijaitsevaa rekisteröityä toimintaa

valvoo ELY-keskus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sijaan.

 

Kyseisten lämpölaitosten valvontavastuun siirtämisestä Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta Lapin ELY-keskukselle on kuultu Kittilän kaivoksen edustajia Lapin ELY-keskuksen pitämissä Kittilän kaivoksen määräaikaistarkastuksissa 21.11.2017 ja 31.5.2018 ja Kittilän aluelämpö Oy:tä kirjeitse (Lapin ELY-keskuksen kirje 2.8.2018). Kittilän kaivoksen edustajien ja Kittilän aluelämpö Oy:n mukaan kumpikaan toiminnanharjoittaja ei näe estettä sille, että Kittilän kaivosalueella sijaitsevien edellä

mainittujen rekisteröityjen pienten energiatuotantolaitosten

valvontavastuu siirretään kunnanlta ELY-keskukselle.

 

Lapin ELY-keskus esittää Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 3.8.2018 päivätyssä kirjeessä (liiteenä) Kittilän kaivoksen alueella toimivien rekisteröityjen pienten energiatuotantolaitosten (IVN1, IVN6 ja IVN8) valvontavastuun siirtämistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta Lapin ELY-keskukselle. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan valvonnan siirtäminen on järkevää, koska Lapin ELY-keskus valvoo Kittilän kaivoksen laitoskokonaisuutta muilta osin ja pystyy toteuttamaan energiantuotantolaitoksen valvonnan muun valvonnan yhteydessä.

 

Ympärisösihteeri:

Esitän, että Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy Lapin ELY-keskuksen esityksen Kittilän kaivoksen alueella toimivien rekisteröityjen pienten energiatuotantolaitosten (IVN1, IVN6 ja IVN8) valvontavastuun siirtämistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta Lapin ELY-keskukselle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa