Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 06.09.2018/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 114

06.09.2018

 

Tehtävien delegointi rakennus- ja ympäristölautakunnalta ympäristötarkastajalle

 

RakYmplk 06.09.2018 § 114

 

Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 18.6.2018 §:n 41 kohdalla Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityksestä (RakYmplk 24.05.2018 § 65) ja kunnanhallituksen esityksestä (Khall 12.06.2018 § 210) perustaa ympäristötarkastajan määräaikaisen viran ajalle 1.8.2018-31.1.2020.

 

Kittilän kunnanvaltuuston 19.6.2017 § 56 hyväksymän ja 25.7.2017 voimaantulleen Kittilän kunnan hallintosäännön osan 33 § "Teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät ja toimivalta" mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa 1. rakentamisen ja muiden ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta, 2. ympäristösuojelun valvonnasta ja edistämisestä sekä käyttää edellä mainituissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa ja muissa määräyksissä kunnalliselle toimielimelle määrättyä ratkaisu- ja toimivaltaa lukuun ottamatta MRL pykäliä 7, 38, 53, 60, 69, 70, 84-86, 90, 91, 97, 105-112, 172, 194 sekä 137 a. Osan 35 §:n "Toimivallan edelleen siirtäminen" mukaan toimielin voi siirtää sille luvussa 5 "Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako" määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

 

Jotta ympäristötarkastaja pystyy hoitamaan virkatehtäväänsä, Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulee delegoida ympäristötarkastajalle valvonta- ja tarkastustehtäviä.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli rakennus- ja ympäristölautakunta delegoi seuraavat tehtävät ympäristösihteerin lisäksi myös ympäristötarkastajan viran haltijalle:

 

  • Päättää jätelain (646/2011) perusteella annettavasta alueen puhdistamismääräyksestä

  • Käyttää maa-aineslain (555/1981) 15 § mukaista ottamisen keskeyttämisoikeutta

  • Käyttää ympäristönsuojelulain mukaista tiedonsaanti- ja tarkastusoikeutta, toiminnan keskeyttämisoikeutta ja viranhaltijan väliaikaista määräysvaltaa

 

Viranhaltija voi tarvittaessa saattaa asian, joka hänellä on oikeus ratkaista, rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

 

Päätös:

Pirkko Jauhojärvi esitti Hannu Kumpulaisen kannattamana, että esitys hyväksytään muuten, mutta delegointipäätös tehdään ympäristötarkastajan virkasuhteen ajaksi.

Pirkko Jauhojärven esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa