Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.08.2018/Pykälä 260

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 260

14.08.2018

 

Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaava, täytäntöönpanosta määrääminen

 

115/10.02.04/2016

 

Khall 14.08.2018 § 260

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh: 040 762 2917)

 

 

Kittilän kunnanvaltuusto on 23.4.2018 § 26 hyväksynyt Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavan. Valitusaikana hallinto-oikeuteen saapui yksi valitus.

 

Valituksen sisältöä kunnanhallitus käsittelee erikseen antamassaan lausunnossa.

 

Maanomistaja on pyytänyt, että kunnanhallitus määräisi ranta-asemakaavan tulemaan voimaan niiltä osin, jotka eivät ole valituksen alaisia.

 

MRL 201 § kaavapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuus:

 

"Maakuntahallitus voi valitusajan kuluttua määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon."

 

Ranta-asemakaavasta jätetty valitus kohdentuu ainoastaan kortteleihin 6 ja 12, joten muilta osin kunnanhallitus voi määrätä kaavan tulemaan voimaan MRL 201 §:n nojalla.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää määrätä MRL 201 §:n 1 momentin nojalla kunnanvaltuuston 23.4.2018 § 26 hyväksymän Akanvuoman/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavan tulemaan voimaan muilta kuin valituksen alaisilta osilta. Ranta-asemakaava määrätään tulemaan voimaan liitteen mukaisesti muilta kuin liitteessä poistetuilta (rajattu ja raksittu) osilta.

 

Päätös:

Esteellisyyksiä käsitelty Khall 14.8.2018 § 259 kohdalla seuraavasti:

"= = = Kunnanhallituksen varajäsen Antti Pekkala poistui esteellisenä tämän asian ja §:n 260 käsittelyn ajaksi, koska on ollut valmistelemassa asioita.= = ="

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa