Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.08.2018/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 166

22.05.2018

Koululautakunta

§ 182

14.06.2018

Kunnanhallitus

§ 228

26.06.2018

Kunnanhallitus

§ 278

14.08.2018

Kunnanvaltuusto

§ 53

20.08.2018

 

Lastenhoitajien palkankorotuksen määrärahahakemus

 

140/02.02/2017

 

Koululk 22.05.2018 § 166

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja 0407057486)

 

Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion sanallisen osan 2018 hyväksymisen yhteydessä sivistystoimen alueella ja varhaiskasvatuksen yksikössä toimiville lastenhoitajille 100 euron palkankorotuksen per kuukausi. Talousarvion numero-osaan ei korotusta ole kuitenkaan viety. Asia on selvitetty palkkatoimistosta, mistä vahvistettiin, että yksiköihin toimitettuihin palkkatietoihin ei korotusta ole huomioitu.Talousarvion valmistelu siirtyi sivistystoimenjohtajalle valmisteluun ja aikaisempia muistiinpanoja korotuksen valmistelusta ei ole ollut käytettävissä talousarviota laadittaessa. Lastenhoitajia työskentelee Kittilän kunnassa sekä vakituisia että määräaikaisia. Tämän lisäksi kunnassa työskentelee perhepäivähoitajia ja ryhmäperhepäivähoitajia. Kokonaisuuden selvittämiseksi, on hyvä edelleen tarkentaa korotuksen kohdentumista saman tyyppisissä tehtävissä toimiviin ammattiryhmiin. Korotuksen arvo budjetissa on vuositasolla n. 50.000€, riippuen siitä miten korotus kohdennetaan.

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle 50.000 € lisämäärärahan hyväksymisen osoitettuna varhaiskasvatuksen menokohtaan vakituisten ja määräaikaisten palkat. Samalla koululautakunta harkitsee ja pyytää tarkennusta liittyen korotuksen kohdistamiseen eri ammattiryhmiin samantyyppisissä tehtävissä toimiville.

 

Päätös:

Koululautakunta siirtää asian jatkovalmisteluun.

__________

 

Koululk 14.06.2018 § 182

 

 

(Lisätietoja sivistystoimenjohtaja 0407057486; vs. varhaiskasvatuspäällikkö 0407162084)

 

Varhaiskasvatuksen toimialalla tehtävä työ on muuttunut vuonna 2015 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain myötä hoitoa painottavasta työstä suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaksi kokonaisuudeksi, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka (Opetushallitus: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016).

Muutos on lisännyt erityisesti lapsiryhmissä kasvatusvastuussa olevien lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työn vaativuutta merkittävällä tavalla. Pedagogisen vastuun kasvun lisäksi vaativuutta ovat lisänneet erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu, monikulttuurisuuden sekä huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön lisääntyminen.

Varhaiskasvatuksen toimialalla tehtävän työn vaativuus on huomioitu jo lastentarhanopettajien 251,97 euron palkankorotuksella. Lastentarhanopettajien tehtäväkohtainen palkka on ollut näin ollen vuoden alusta 2524,59 €/kk. Toukokuun alusta voimaan astuneen yleiskorotuksen jälkeen palkka on 2550.59 €/kk.

Lastenhoitajien tehtäväkohtainen palkka on ollut vuoden alusta 2070,58 €. Toukokuun alusta voimaan astuneen yleiskorotuksen jälkeen palkka on 2096,58 €. Lastenhoitajan palkkaa maksetaan lastenhoitajan ja ryhmäavustajan tehtävässä toimiville, niin vakituisille kuin määräaikaisille työntekijöille. Ryhmäavustajilta edellytetään lastenhoitajan kelpoisuus ja he toimivat ryhmässä kasvatusvastuullisina. Kelpoisuuden puuttuminen huomioidaan palkassa epäpätevyysvähennyksenä (5-10%). Lisäksi lastenhoitajan palkka maksetaan niille perhepäivähoitajille, joilla on joko lastenhoitajan tai lähihoitajan tutkinto.

 

Vuonna 2018 Kittilän varhaiskasvatuksessa työskentelee 33,5 vakituista lastenhoitajaa, ryhmäavustajaa tai lastenhoitajan kelpoisuusehdot täyttävää perhepäivähoitajaa. Määräaikaisia lastenhoitajan palkkaan oikeutettuja, yli 3 kuukauden työsuhteessa toimivia työntekijöitä on vuoden aikana arvioilta 15 ja lyhyissä, alle 3 kuukauden mittaisissa jaksoissa työskenteleviä arvioilta 5 henkilöä (tarkkaa sesonkityöntekijöiden määrää ei pysty koko vuoden osalta ennakoimaan).

 

Edellä esitetyn periaatteen mukaisesti lastenhoitajille ja samaan palkkaan oikeutetuille varhaiskasvatuksen työntekijöille vuoden 2018 alusta takautuvasti maksettavan palkankorotuksen kustannukset ovat arviolta 88 000 €. Laskelmassa on huomioitu työnantajan kustannukset (22 %), lomaraha sekä henkilökohtaisten lisien korotusvaikutus (arvio 8%/ henkilö).

 

Sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää 88 000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 budjettiin lastenhoitajien palkankorotusta varten. Määräraha osoitetaan varhaiskasvatuksen menokohtaan vakituisten ja määräaikaisten palkat.

 

Päätös:

Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää 88 000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 budjettiin lastenhoitajien palkankorotusta varten. Määräraha osoitetaan varhaiskasvatuksen menokohtaan vakituisten ja määräaikaisten palkat.

__________

 

Khall 26.06.2018 § 228

 

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 88 000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 talousarvioon lastenhoitajien palkankorotusta varten. Määräraha osoitetaan varhaiskasvatuksen menokohtaan vakituisten ja määräaikaisten palkat.

 

Päätös:

Varajäsen Marita Toivanen esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja selvitetään, onko olemassa toimielimen päätöstä palkankorotuksista sekä pyydetään KT Kuntatyönantajilta kiireellisenä lausunto, jotta asia pystytään käsittelemään seuraavassa valtuuston kokouksessa 20.8.2018. Jäsen Sakari Kautto kannatti Toivasen esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Marita Toivasen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä ja seitsemän (7) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari, Antti Pekkala, Raija Palosaari ja Marita Toivanen.

 

Puheenjohtaja totesi Toivasen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

__________

 

Khall 14.08.2018 § 278

 

 

Kunnanhallituksen 26.6.2018 kokouksen jälkeen asiaa on selvitelty. Toimielimen päätöstä lastenhoitajien palkankorotuksista ei ole löytynyt.

 

Kuntatyönantajien johtavalta työmarkkinalakimieheltä Lauri Niittylältä on saatu seuraava lausunto liittyen siihen, muodostaako talousarviokirjassa mainittu lause 'Talousarvioon on varattu 100 €/lastenhoitaja/kk.' oikeudellista sitovuutta maksaa palkankorotukset lastenhoitajille:

 

'' Ko.kirjaus ei luo sinänsä kenellekään subjektiivista oikeutta vaatia palkkaansa 100 euron korotusta, kuten ei yleensäkään talousarvio 'pakota' käyttämään siinä mahdollisesti olevia määrärahoja. Kuten viestissä todetaan, ko. erän rahoitukseen ei siis ole edes varattu määrärahaa, jolloin voi kysyä miksi virke ylipäätänsä on olemassa ja mitä sillä on tarkoitettu. Toisaalta valtuuston toimivaltaan ei siis myöskään kuulu päättää palkankorotuksista. Asiaan voi myös olla merkitystä sillä, miten palkkausjärjestelmänne on rakennettu; ts. mikäli yhden ryhmän tehtäväkohtaisia palkkoja nostetaan, onko sillä vaikutusta muiden ryhmien palkkoihin.

Eri asia on se, onko ko.virkkeellä haluttu ilmaista poliittinen tahto, jolla voi olla merkitystä asiasta lopullisesti päätettäessä.''

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 88 000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 talousarvioon lastenhoitajien palkankorotusta varten. Määräraha osoitetaan varhaiskasvatuksen menokohtaan vakituisten ja määräaikaisten palkat.

 

Päätös:

Todettiin, että koululautakunnan 14.6.2018 § 182:ssä mainittu lastentarhanopettajille annettu palkankorotus ei ole ollut 251,97 euroa vaan 200 euroa.

 

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 20.08.2018 § 53

 

Päätös:

Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa