Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.08.2018/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 275

14.08.2018

Kunnanvaltuusto

§ 51

20.08.2018

 

Talousarvion toteutuma 1.1. - 30.6.2018

 

140/02.02/2017

 

Khall 14.08.2018 § 275

 

 

(Lisätietoja: Controller, puh. 040-672 4257)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

 

Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-kesäkuun 2018 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu sekä ulkoiset erät että kunnan sisäiset tuotot ja kulut. Käyttöprosentin tulisi olla n. 50 % kesäkuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.

 

Kunnan toimintatuottojen toteutuma-% on 32 %. Toteutumaprosentin alhaisuutta selittää esimerkiksi se, että maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon. Tuet ja avustukset tuloutuvat epätasaisesti vuoden aikana ja osa viiveellä. Tontinmyyntituotoissa toteutuma-% on kesäkuun lopussa jo 99,3 % (546.417 euroa). Kunnan sisäisten tuottoerien kirjautuminen viiveellä selittää olennaisesti alhaista toimintatuottojen toteutumaa.

 

Toimintakuluissa toteutuma-% on 44,8 %. Palvelujen ostojen alhaisessa toteutumassa (42,8 %) näkyy se, että kunnan sisäisiä kuluja kirjataan viiveellä. Avustukset ovat toteutuneet alkuvuosipainotteisesti mikä selittää toteutumaa. Muut toimintakuluihin sisältyvät erät ovat toteutuneet tasaista tahtia.

 

Verotulojen toteutuma on 44,6 %. Kunnan tuloverojen kehitys alkuvuoden osalta edellisvuoteen ja talousarvioon verrattuna on positiivinen. Kiinteistöverot tilitetään pääosin syksyn aikana. Verotulojen koko vuoden ennustetta on vaikeaa tehdä vielä tarkasti mutta Kuntaliiton veroennustemallin perusteella näyttää siltä, että kunnan tuloverokertymä koko vuodelta olisi yli budjetoidun.

 

Valtionosuuksien osalta toteutuma on 50,3 %. Valtionosuuksissa opetus- ja kulttuuritoimen osalta talousarviossa oleva summa on n. 81.000 euroa liian iso eli toteutuma tulee todennäköisesti jäämään tuon verran alle budjetoidun tänä vuonna.

 

Rahoitustuottojen toteutuma on 96,9 %. Korkokuluissa toteutuma on 55 %.

 

Poistot kirjataan vasta vuoden loputtua tuloslaskelmaan.

 

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on noin 1 miljoonaa euroa heikompi. Toimintatuottoja on kertynyt ajalla tammi-kesäkuu n. 290.000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Henkilöstökuluja on n.340.000 euroa enemmän kuin edellisvuoden tammi-kesäkuun ajalla ja palvelujen ostoja n. 680.000 euroa enemmän. Avustuksia on noin 330.000 euroa enemmän johtuen Alakylän ja Tepaston kiinteistöyhtiöille annetuista avustuksista. Veroja ja valtionosuuksia on tammi-kesäkuun aikana kertynyt noin 200.000 euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Tulos on n.750.000 euroa huonompi kuin edellisvuonna tammi-kesäkuussa.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2018 merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutuman tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.- 30.6.2018.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 20.08.2018 § 51

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa