Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.08.2018/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 248

06.07.2018

Kunnanvaltuusto

§ 50

20.08.2018

 

Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus -hanke

 

193/00.01.05/2018

 

Khall 06.07.2018 § 248

 

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Sodankylän kunnan kunnanjohtaja Viljo Pesosen 28.5.2018 päivätty yhteistyöpyyntö:

 

"Sodankylän kunta hakee Lapin liitosta EAKR-rahoitusta Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus -esiselvityshankkeelle. Siinä pyritään tunnistamaan malminetsintäyritysten palvelutarpeet Lapissa. Tarvekartoituksen pohjalta rakennetaan palvelukonsepti, jota testataan Sodankylän lisäksi muissakin Lapin kunnissa, joissa on aktiivista malminetsintää.

 

Tämän vuoksi lähestyn sinua yhteistyöpyynnölläni. Palvelukonseptin testausvaiheessa mukaan työhön otetaan kuntien elinkeinokehittäjät. Heidän kanssaan verrataan kunnan yrityskentän palvelutarjontaa malminetsintäyritysten tarpeisiin.

 

Lisäksi kartoitetaan pienkaivostoiminnan edellytykset esiselvityshankkeessa mukana olevissa kunnissa. Tämä toteutetaan nyt haettavaa esiselvityshanketta osin pohjustaneessa ABC (Arctic Business Consept) -hankkeessa tehdyn suunnitelman pohjalta. Näin pyritään kehittämään kuntien yritystoimintaa ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Lapin kuntiin ja sitä kautta varmistamaan työpaikkojen ja verotulojen keskittyminen alueelle.

 

Esiselvityshankkeessa järjestetään työpajoja, joihin kutsutaan malminetsintä- ja paikallisten palveluyritysten edustajien lisäksi hankkeessa mukana olevien kuntien edustus. Lisäksi esiselvityksen pohjalta laaditaan raportti, jota hankkeessa mukana olevat kunnat voivat käyttää käsikirjana kunnan palvelurakenteen kehittämisessä. Hankekunnista valitaan myös edustajat esiselvityshankkeen ohjaus- ryhmään.

 

Kaiken tämän vastineeksi pyydän kuntaasi osallistumaan hankkeen rahoitukseen 2000-3000 euron osuudella, 1,5 vuoden ajalle. Toivon vastaustasi tähän sähköpostiin 11.6.2018 mennessä."

 

Hankehakemus on liitteessä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kittilän kunnan osallistumisen Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus-hankkeeseen ja päättää esittää kunnanvaltuustolle 2000 euron määrärahan varaamista tähän tarkoitukseen talousarviovuodelle 2019.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 20.08.2018 § 50

 

Päätös:

Varavaltuutettu Jukka Ylisuvanto esitti, että kunta ei lähde mukaan Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan palvelukeskus -hankkeeseen.

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa