Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.07.2018/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 96

05.07.2018

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tiedote maa-ainesluvanhaltijoille maa- ja kiviainesten mahdollisista korkeista raskasmetallipitoisuuksista Kittilän arseeniprovinssin ja metalliprovinssin alueilla sekä suosituksista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi

 

RakYmplk 05.07.2018 § 96

 

Kittilän kunta kuuluu geologialtaan Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeeseen, ja alueen kallioperässä esiintyy paikoin raskasmetalleja suurina pitoisuuksina. Näitä kallioaineksia hyödynnetään alueen kaivannaisteollisuudessa. Suuri osa Kittilästä kuuluu nk. arseeni- ja/tai metalliprovinssialueisiin. Näillä alueilla tavataan paikoin korkeita raskasmetallipitoisuuksia kallioainesten lisäksi myös maa-aineksissa, ja kohonneita pitoisuuksia on mitattu maa-aineksista tehtyjen selvitysten ja tarkastusten yhteydessä.

 

Maa-ainesten kaivamisen sekä kiviainesten louhimisen ja murskauksen yhteydessä uutta kivipintaa voi altistua hapettaville olosuhteille, joko maa-ainesten ottopaikalla tai maa-ainesten käyttökohteessa ja siten haitallisia raskasmetalleja voi liueta ja aiheuttaa ympäristön pilaantumisen riskin maaperään, vesistöön tai pohjaveteen. Siksi arseeni- ja metalliprovinssialueella sijaitsevien sekä tarvittaessa myös muiden maa- ja kiviainesten ottoalueiden maa- ja kiviaineksista tulisi määrittää raskasmetallipitoisuudet. Niissä kohteissa, joissa todetaan korkeita raskasmetallipitoisuuksia, tulisi määrittää myös näiden aineiden liukoisuudet, jotta voidaan arvioita maa-ainesten mahdollinen riski ympäristölle sekä kaivuu- ja murskauspaikalla, että käyttökohteissa. Myös kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) edellyttää, että toiminnanharjoittajan on varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.

 

Kun maa-ainesten raskasmetallipitoisuudet tiedetään, voidaan mahdollisesti kohonneiden raskasmetallipitoisuuksien maa- ja kiviainesten käyttöä ohjata sellaisiin kohteisiin ja paikkoihin, joihin ne soveltuvat ominaisuuksiensa puolesta ja joissa ne eivät aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää asiasta seuraavaa: Kittilän kunnan alueen maa-ainesten ottolupien haltijoille laaditaan tiedote maa- ja kiviainesten mahdollisista korkeista raskasmetallipitoisuuksista Kittilän arseeniprovinssin ja metalliprovinssin alueilla sekä suosituksista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tiedote laaditaan tarvittaessa yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa