Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.07.2018/Pykälä 105

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 105

05.07.2018

 

Poikkeamislupa 2018-3032

 

132/10.03.00/2018

 

RakYmplk 05.07.2018 § 105

 

Sirkan rekisterikylän tilalle * * * * * * * * * haetaan lupaa poiketa MRL 43 § säädöksistä ja rakentaa kaksi 433 m² suuruista yksikerroksista rivitaloa. Tila sijaitsee Hossan länsilaidalla Levin ympärystien varressa ja se on kooltaan 24559 m². Hakemus on tullut vireille 8.5.2018

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tilat * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. Tilan Salmela I Rno 9:226 omistaa Kittilän kunta. Lisäksi hankkeesta on kuullut pyydetty Lapin ELY - keskuksen lausunto.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Tila sijaitsee Levin osayleiskaavan AP - alueella eli pientalovaltaisella asuntoalueella. Tila on rakentamaton. Ympäröivä rakennuskanta on yksittäisiä asuin- tai vapaa - ajan asuinrakennuksia talousrakennuksineen. Valtuuston hyväksymän osayleiskaavan määräyksissä on AP - alueet tarkoitettu asemakaavalla toteutettavaksi. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa eikä lupaa rakentamiseen saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.

 

Lapin ELY - keskuksen lausunnon mukaan rakennushanke osittain sijoittuu Levin ympärystien suoja - alueelle. Maantielain 44 §:n mukaan rakennusta ei saa sijoittaa maantien suoja- / tiealueelle ilman poikkeuslupaa. ELY:n poikkeamislupaa sijoitukselle ei ole.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:n mukaan rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta. Suunniteltu rakennushanke on suuruudeltaan merkittävä ( kerrosala 866 m² ) ja rakennuksien etäisyydet naapurikiinteistöjen rajoihin on 4 - 5 metriä. Näin merkittävää ja tiivistä rakentamista ei ole asemakaavoituksellakaan mahdollista toteuttaa.

 

Suunniteltujen rakennusten välistä (etäisyys 6-8 metriä) sekä paikoitusalueen alla kulkee Levin Vesihuolto Oy:n vesijohto ja paineviemäri jonka kautta kulkee Levijärven ja Akanrovan jätevedet jätevedenpuhdistamolle. Poikkeamisen myöntäminen aiheuttaa haittaa linjojen mahdolliselle saneeraukselle ja huollolle.

 

Levin ympärystietä lähempänä sijaitsevan rakennuksen kohdalla on Rovakaira Oy:n sähkölinja. Poikkeamisen myöntäminen aiheuttaa muutoksia alueen sähköverkkoon olemassa olevien rakennuksien sähköistyksen turvaamiseksi.

 

Rakkavaarantien ja Levin ympärystien välisellä alueella on kunta yksityisten maanomistajien kanssa kaavoittanut maata yleiskaavan määräysten mukaisesti esimerkiksi Laturakan alue (2015). Suunniteltu rakennushanke on noin 500 metrin etäisyydellä Laturakan alueesta. Poikkeamisen myöntäminen ei ole tasapuolista alueen maanomistajia kohtaan.

 

Kaikkeen edellä mainittuihin viitaten suunniteltu rakennushanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä johtaa merkittävään rakentamiseen (MRL 171§).

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 41 §, MRL 43 §, MRL 54 §, MRL 116, MRL 171 §

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa