Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.06.2018/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 94

14.06.2018

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n koetoimintailmoituksen johdosta, kaivosvesien puhdistaminen käänteisosmoositekniikalla

 

270/11.01.00/2016

 

RakYmplk 14.06.2018 § 94

 

 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa (11.6.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Agnico Eagle Finland Oy:n koetoimintailmoitusta koetoiminnan jatkamisesta vesienkäsittelylaitoksen tuoteveden sekä kaivoksen kuivanapitoveden puhdistamiseksi käänteisosmoositekniikalla. Lausunto on lausuntopyynnön mukaan toimitettava 26.6.2018 mennessä.

 

Agnico Eagle Finland Oy on ilmoittanut jatkavansa käänteisosmoositekniikan testaamista kaivosvesien puhdistamiseksi. Yhtiö on ensimmäisen kerran ilmoittanut koetoiminnasta 21.8.2015 ja aloittanut koetoiminnan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen (Dnro PSAVI/2204/2015) mukaisesti 23.11.2015. Yhtiö on edelleen ilmoittanut koetoiminnan jatkamisesta lokakuussa 2016 ja päätös asialle on saatu 14.12.2016 (PSAVI/2663/2016). Koetoimintaa on jatkettu 2017, mutta suunniteltua suppeampana koetoiminnan aikana esiin tulleiden haasteiden vuoksi. Suurimpana haasteena on ollut laitteiston kalvojen likaantuminen.

 

Aikaisemman koetoiminnan perusteella menetelmä näyttäisi kuitenkin lupaavalta puhtaampien vesijakeiden (mm. vesienkäsittelyn tuotevesi ja kaivoksen kuivanapitovedet) puhdistukseen ja siksi yhtiö haluaa jatkaa menetelmän testaamista ja kehittämistä.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu seuraavaa:

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tyytyväinen kaivosyhtiön päätökseen jatkaa vesienpuhdistusmenetelmien kehittämistä. Erityisesti kuivanapitovesien puhdistuspyrkimykset on erittäin toivottavia ja tarpeellisia.

 

Käänteisosmoositekniikan kanssa on aikaisemman koetoiminnan perusteella kuitenkin ollut haasteita, joten olisi suotavaa, että myös muiden vesienpuhdistustekniikoiden kehittämiseen vaihtoehtoisina ja täydentävinä menetelminä panostettaisiin.

 

Koetoiminnan yhteydessä havaittiin laitteistossa bakteerikasvustoa, joka osoittautui ongelmalliseksi käänteisosmoosilaitteiston toiminnalle. Tätä biofilmiä ja sen mikrobiyhteisöä kannattaisi tutkia tarkemmin, sillä nämä mikrobit voisivat olla hyödynnettävissä kaivosvesien puhdistuksessa. Perustuuhan yhdyskuntajätevesien biologinen puhdistus nimenomaan mikrobitoimintaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa