Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.06.2018/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 76

14.06.2018

 

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2018

 

RakYmplk 14.06.2018 § 76

 

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on vahvistanut 28.7.2017 (§ 87) ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelman vuosille 2017 - 2021. Jätelain 124 §:n (1.12.2017/834) mukainen valvontasuunnitelma on rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltävänä 14.6.2018. Vuosittain laaditaan valvontaohjelma valvontasuunnitelmiin perustuen, jotta valvontaohjelma pysyy ajan tasalla uusien ja poistuvien luvanvaraisten toimintojen osalta. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan ja valvonta-ohjelmaan on sisällytetty myös Maa-aineslain (555/1981) mukaiset luvat ja niiden valvonta sekä lisäksi muita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia valvontatehtäviä.

 

Vuoden 2018 valvontaohjelma perustuu edellä mainittuihin valvontasuunnitelmiin. Ohjelma on laadittu ympäristönsuojelulain 168 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30 §:n mukaisesti ja siinä on tiedot ympäristöluvanvaraisista ja ympäristönsuojelulain mukaan rekisteröitävistä kohteista Kittilän kunnan alueella ja niihin kohdistettavista määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista vuonna 2018.

 

Valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimisvelvoitteen tavoitteena on tehostaa valvontaa ja pyrkiä mahdollisimman hyvään vaikuttavuuteen, kohdentamalla valvonta ympäristönsuojelun kannalta merkittävimpiin tehtäviin. Valvontaohjelma sisältää myös kuvauksen edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisesta.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2018.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa