Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.06.2018/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 85

14.06.2018

 

Suunnittelutarveratkaisu 2018-3025

 

121/10.03.00/2018

 

RakYmplk 14.06.2018 § 85

 

Könkään rekisterikylän tilalle * * * * * * * * * * haetaan MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua 285 m²:n suuruisen yksikerroksinen viisihuoneistoinen rivitalon rakentamiseksi. Tila sijaitsee Könkään kylän itälaidalla ja se on kooltaan 43120 m². Hakemus on tullut vireille 24.5.2018

 

Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 §:n 1 momentinperusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).

 

Hakija on kuullut tilat * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. Lisäksi hakija on kuullut Lapin ELY - keskusta uuden Inarintien linjauksen osalta.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Tila sijaitsee Levin osayleiskaavan M - alueella eli maa- ja metsätalousalueella. Tila on rakentamaton. Vastaaville yleiskaavan alueille on rakennettu yksittäisiä enintään kaksihuoneistoisia asuin- tai vapaa - ajan asuinrakennuksia talousrakennuksineen. Lähimmät rakennuspaikat ovat noin 200 metrin päässä Inarintien varressa. Yleiskaavassa asuntotuotantoon sekä muuhun mittavaan rakentamiseen tarkoitetut alueet on tarkoitettu asemakaavoituksella ratkaistavaksi.

 

Könkään kylä on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema - alueeksi ja tienvarsiin tukeutuva rakentaminen on tarkoitettu toteutettavaksi väljänä omakotitaloasutus tyyppisenä perinteisin pihapiirein.

 

Asuntotuotannon tueksi ei alueella ole tiestöä eikä vesi/viemärihuoltoa. Tilaa rasittaa ulkoilureitti joka kulkee rakentamiseen suunnitellun alueen läheisyydessä sekä tilalle suunniteltu kulku Inarintieltä ( noin 300 metriä ) ei perustu voimassa oleviin rasitteisiin. Mahdollisen uuden tien rakentaminen hankaloittaa kulkua tien rakennusvaiheessa ja aiheuttaa melu/pöly ym. asumisviihtyvyyteen vaikuttavia haittoja.

 

Suunniteltu rakennushanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle ja aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä eikä ole maisemallisesti soveltuvaa valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema - alueeseen.

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua suunnittelutarveratkaisua edellä mainituin perustein.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL137 §.

 

Päätös:

Vuokko Mäntymaa esitti, että suunnittelutarveratkaisu myönnetään. Sauli Lepola kannatti Vuokko Mäntymaan esitystä. Lautakunta oli yksimielisesti Vuokko Mäntymaan esityksen kannalla.

 

Vuokko Mäntymaan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

 

Rakennustarkastaja Matti Niska jätti päätöksestä eriävän mielipiteen omaan esitykseensä perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa