Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.06.2018/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 52

11.06.2018

 

Aurausavustukset 2018

 

145/02.05.01/2018

 

Teknlk 11.06.2018 § 52

 

 

Kittilän kunta on varannut vuoden 2018 talousarvioon 65.000 euroa yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin. Avustussummasta noin 90% (noin 58.500 €) on osoitettu aurausavustuksiin ja noin 10% (noin 6.500 €) kesäkunnossapitoavustuksiin.

 

Aurausavustusten hausta on kuulutettu helmikuussa 2018 Kittilälehdessä ja kunnan internetsivuilla. Kuulutuksen mukaan avustushakemukset on pyydetty toimittamaan maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Hakemuksia on otettu kuitenkin vastaan myös ilmoitetun ajankohdan jälkeen.

Tämän pykälän oheismateriaalina on luettelo, josta ilmenee tien nimi, pituus, vuonna 2017 myönnetyt avustukset, hakijan anoma avustus vuodelle 2018 sekä teknisen johtajan esitys avustussummaksi tie- ja pihakohtaisesti vuodelle 2018.

 

Tiet on ryhmitelty aikaisemman käytännön mukaisesti seuraavasti:

- 2.1 tiekunnat, jotka ovat olleet aikaisemmin valtionavun piirissä

- 2.2 tiekunnat, jotka eivät ole olleet valtionavun piirissä

- 2.3 järjestäytymättömät yksityistiet

- 2.4 pihat ja pihatiet < 200m, joiden avustusperuste on määritelty erikseen (sosiaaliperusteet)

 

Vuonna 2018 avustuslaskelmissa talvikunnossapidon kilometrihintana on käytetty 880 €/km, josta huomioitiin hakijan omavastuuosuus 20%. Avustuksien perushintana on siis 704 €/km.

 

Avustusprosentti on määräytynyt tieryhmien 2.1-2.3 kohdalla aikaisemman käytännön mukaan siten, että 0 km kohdalla avustusprosentti on 100%, 1 km kohdalla 80% ja 18 km kohdalla 60%. Välit on interpoloitu.

 

Sosiaaliperusteisesti avustettavien pihateiden (tieryhmä 2.4) avustussummat on laskettu täysimääräisinä (100%) siten, että minimi avustussumma on kuitenkin talousarvion mukaisesti 100 €/tie tai piha.

Poikkeuksena ja tapauskohtaisen harkinnan mukaan on viime vuosina avustettu tärkeitä pysyvän asutuksen pääsyteinä ja työmatkaliikennettä merkittävästi lyhentäviä kyläyhdistysten talvisin auki pitämiä metsäteitä. Niiden avustussumma on harkinnanvarainen perustuen prosenttiosuuteen täysimääräisestä avustuksesta.

 

Esityksen liitteenä 1 on luettelo avustuskohteista ja -avustusmääristä.

 

Vs.Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hyväksyä aurausavustukset vuodelle 2018 liitteenä 1 olevan listan mukaisesti siten, että lautakunnan päättämä korvausmäärä kirjataan kohdekohtaisesti siihen varattuun sarakkeeseen.

 

Päätös:

Tekninen lautakunta piti kokoustauon klo 12:52-13:06.

Pentti Kangas saapui kokoukseen klo 13:09 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Puheenjohtajan esittämänä tekninen lautakunta hyväksyi käsittelyjärjestykseksi liitteen mukaisille kohdille erillisinä seuraavassa järjestyksessä 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.4.

Kohta 2.1:

- puheenjohtaja kysyi, että onko esteellisiä kohdan 2.1 käsittelyyn.

- esteellisiä ei ilmoittautunut.

- kohta 2.1 hyväksyttiin liitteen mukaisena.

Kohta 2.2:

- puheenjohtaja kysyi, että onko esteellisiä kohdan 2.2 käsittelyyn.

- Oula Vuolli jääväsi itsensä yhden avustuskohteen osallisuutensa vuoksi ja poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

- kohta 2.2 hyväksyttiin liitteen mukaisena.

Kohta 2.3:

- puheenjohtaja kysyi, että onko esteellisiä kohdan 2.3 käsittelyyn.

- esteellisiä ei ilmoittautunut.

- kohta 2.3 hyväksyttiin liitteen mukaisena.

Kohta 2.4:

- puheenjohtaja kysyi, että onko esteellisiä kohdan 2.4 käsittelyyn.

- Outi Marttila jääväsi itsensä yhden avustuskohteen sukulaisuutensa vuoksi ja poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

- kohta 2.4 hyväksyttiin liitteen mukaisena.

Pentti Kangas poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 13:28.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa