Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revontuli-Opiston jaosto
Pöytäkirja 11.06.2018/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Revontuli-Opiston jaosto

§ 13

11.06.2018

 

Revontuli-Opiston Enontekiön musiikinsuunnittelijaopettajan/aluevastaavan virantoimitusvelvollisuuden uudelleen järjestely

 

VapsivJ 11.06.2018 § 13

 

Revontuli-Opisto aloitti toimintansa 1.1.2010. Tuolloin kansalaispistojen yhdistämissopimuksella Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kansalaisopistojen työntekijät siirtyivät vanhoina työntekijöinä uuteen opistoon. Enontekiön kansalaisopistossa oli itsenäisen opiston aikana musiikinsuunnittelijaopettajan virka, joka siirtyi sellaisenaan Revontuli-Opiston viraksi.

 

Revontuli-Opiston aloittaessa musiikin suunnittelijaopettajan /aluevastaavan iso suunnittelutyön panos Enontekiöllä nähtiin tärkeänä, mutta sen jälkeen tilanne opistossa on muuttunut suunnittelutyön tarpeen osalta. Nykyisellään kyseistä virkaa voidaan pitää perustellusti suunnittelutyön yliresurssointina. Tämä johtuu mm. siitä, että opistoon on rekrytoitu musiikinsuunnittelijaopettajan aloittamisen jälkeen koulutussuunnittelija, joka aloitti työnsä 1.8. 2013 ja hänen työpanoksensa ulottuu koko opistoalueelle, myös Enontekiölle.

 

Enontekiön tuntitilaus ja opistolle maksama kuntaosuus ovat pysyneet viimeisinä vuosin samalla tasolla, mutta valtionosuus on vähentynyt vuosi vuodelta. Kunnan tilaama minimituntimäärä ,1600 tuntia on voitu toteuttaa, kun viranhaltijan ollessa virkavapaalla sijaista ei ole palkattu. Nyt kun viranhaltija on palannut hoitamaan virkaansa, ollaan tilanteessa, jossa viran kustannukset jättävät tuntiopettajille vähemmän resurssia ja kunnan tilaamaa tuntimäärää on vaikea toteuttaa nykyisellä kuntaosuudella.

 

Enontekiön kunnan viranhaltijoiden kanssa käydyt neuvottelut ovat antaneet ymmärtää, että tulevina vuosinakin Enontekiön raami (tilaus 1600 tuntia) pysyy samana.

 

Tämän vuoksi, kun taloudelliset resurssit ovat niukentuneet ja suunnittelutyön tarve on Enontekiön osalta nykyisellään ylimitoitettu, on tarkoituksenmukaista muuttaa nykyisen viran virantoimitus- velvollisuutta.

 

"Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy edellyttää." (Viranhaltijalaki 23 §)

 

Enontekiön opetustarpeeseen ja suunnittelutyön tarpeeseen vastaisikin riittävällä tavalla kansalaisopiston musiikinopettajan virka. Vertailukohtana voidaan pitää esimerkiksi sitä, että Kittilässä tekstiilityönopettajan ja musiikinopettajan virat sisältävät yli 200 kurssin suunnittelun/opettaja/vuosi kun Enontekiöllä suunniteltujen kurssien määrä vuositasolla on opiston 8-vuotisen toiminnan aikana vaihdellut 100-195 kurssin välillä.

 

Musiikinopettajan virassa opetusvelvollisuus on 580 tuntia ja muun työn osuus 374 tuntia. Suunnittelijaopettajan vuotuinen työaika on 1224 tuntia (OVTES, osio F, 9§), joka jakautuu opetukseen ja muuhun työnantajan määräämään työhön, työnantajan päätöksen mukaisesti. Tähän asti musiikinsuunnittelijaopettajan opetusvelvollisuus on ollut 400 tuntia.

 

Kun taloudelliset tekijät ovat niukat, viran muuttaminen tuo vuositasolla merkittävän säästön ja sitä kautta lisäresurssia Enontekiön tuntiopettajille ja näin kunnan tilaama tuntimäärä voidaan saavuttaa.

 

 

Revontuli-Opiston rehtori:

Revontuli-Opiston jaosto päättää käynnistää yt-menettelyn Enontekiön musiikin suunnittelijaopettajan/aluevastaavan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta tuotannollis-taloudellisin perustein ja suunnittelutyön tarkoituksenmukaisemman organisoinnin vuoksi.

 

Revontuli-Opiston jaosto tekee päätöksen mahdollisesta virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta asianmukaisen kuulemisprosessien ja yt-neuvotteluiden jälkeen. Päätös tehdään erillisenä ennen vuoden 2019 talousarvion laatimista, jolloin päätöksen vaikutukset voidaan ottaa huomioon budjetissa.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa