Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 23.05.2018/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 178

22.05.2018

Kunnanvaltuusto

§ 36

23.05.2018

 

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntalain 109 a §:n mukaisesta luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimistaan selvitysryhmän esityksen ja VM:n päätösluonnoksen mukaisesti

 

47/00.02/2016

 

Khall 22.05.2018 § 178

 

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Valtiovarainministeriö päätti 20.12.2017 kuntalain 109 a §:n perusteella käynnistää poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevan selvitysmenettelyn Kittilän kuntaan ja asetti kunnan hallintoa selvittämään kuntalain 109 b §:ssä tarkoitetun selvitysryhmän. Selvitysryhmä luovutti 27.2.2018 Kittilän kunnalle ehdotuksensa ja suosituksensa.

 

Kittilän kunnanvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 26.3.2018 valtiovarainministeriön asettaman selvitysryhmän ehdotuksia ( § 24 Valtiovarainministeriön selvitysryhmän arviointiraportin ehdotusten ja suositusten tiedoksianto valtuustolle). Kunnanvaltuusto on äänestyksen jälkeen hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen, jonka mukaan: "päätöksenä Valtiovarainministeriön selvitysryhmän toimenpide-ehdotukseen numero 1, joka koskee syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimistaan todetaan, että Kittilän kunnanvaltuusto on 31.10.2017 §:ssä 80 käsitellyt Kuntalain mukaisesti kyseisen asian ja päättänyt, että se pidättää syytteessä olevat luottamushenkilöt osallistumasta asioiden käsittelyyn asioissa, joista he ovat syytteessä tai muusta syystä esteellisiä, siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Valtuusto katsoo, että tämä päätös turvaa riittävällä tavalla Kittilän kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden ja samalla myös vaaleilla valittujen luottamusmiesten oikeusturva otetaan huomioon ja kunnioitetaan syyttömyysolettamaa, joka on keskeinen ihmisoikeuksien periaate."

 

Kittilän kunnan syytteessä olevat luottamusmiehet eivät ole yhtä lukuun ottamatta pidättäytyneet luottamustoimesta itse kuntalain 85 §:n 3 momentin perusteella eikä myöskään valtuuston puheenjohtaja ole päättänyt väliaikaisesta pidättämisestä em. lainkohdan perusteella.

 

Päätösluonnoksen mukaan valtiovarainministeriö katsoo, että päätöksessä nimettyjen henkilöiden pidättäminen luottamustoimesta oikeudenkäynnin ajaksi on välttämätöntä kunnan päätöksenteon saattamiseksi lain mukaiseksi sekä kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat. Päätös laitettaisiin täytäntöön heti.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta antaa valtiovarainministeriön lausuntopyynnön VM/2016/00.02.07/2017 johdosta liitteenä olevan lausunnon.

 

Päätös:

Hallintojohtaja Esa Mäkinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 28 § 1 mom 7. kohta).

Pöytäkirjanpitäjäksi tämän asian osalta saapui sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas.

 

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä itseään. Varajäsen Antti Pekkala saapui paikalle asian käsittelyn ajaksi.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajalan ja 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salosen poissa ollessa puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.

 

Jäsen Vuokko Mäntymaa poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä itseään. Hänen tilalleen ei tullut varajäsentä.

 

Varajäsen Susanna Kantola poistui asian käsittelyn ajaksi varovaisuussyistä, koska asia koskee häntä itseään.

 

Jäsen Merja Korva poistui asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä itseään. Varajäsen Yrjötapio Kivisaari saapui paikalle asian käsittelyn ajaksi.

 

Jäsen Vilho Molkoselkä poistui asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä itseään. Varajäseneksi saapui Pekka Kenttälä asian käsittelyn ajaksi.

 

Jäsen Raili Fagerholm poistui asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä itseään. Varajäseneksi saapui Marita Toivanen asian käsittelyn ajaksi.

 

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi esteellisen Vuokko Mäntymaan tilalle tämän pykälän osalta valittiin Marita Toivanen.

 

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän asian osalta kokouksessa.

 

Jäsen Ahti Ovaskainen teki Tuula Mertaniemen kannattamana seuraavan vastaesityksen vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman tekemään esitykseen:

"Esitämme, että kunnanhallitus esittää lausuntonaan kunnanvaltuustolle, että koska kunnanvaltuusto ei ole kyennyt suorittamaan velvollisuuttaan pidättää vakavista virkarikoksista syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan lainvoimaisiin tuomioihin saakka, vaikka kuntalaki velvoittaa kunnanvaltuuston pidättämistoimiin, Kittilän kunta pyytää valtiovarainministeriötä ryhtymään toimiin syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämiseksi.

= = = "

Esitys perusteluineen kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.

 

Varajäsen Marita Toivanen teki vastaesityksen lisäyksineen (pöytäkirjan liitteenä) vs. kunnanjohtajan Sanna Ylinamman tekemään esitykseen. Antti Pekkala kannatti Marita Toivasen tekemää vastaesitystä lisäyksineen.

 

Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, koska on tehty kaksi vs. kunnanjohtajan esityksen vastaista esitystä. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Ensin äänestettiin Ahti Ovaskaisen tekemä esitys vastaan Marita Toivasen tekemä vastaesitys.

Äänestys suoritettiin seuraavasti: Ahti Ovaskaisen tekemä vastaesitys JAA ja Marita Toivasen tekemä vastaesitys EI.

 

Äänestyksessä annettiin 2 (kaksi) jaa-ääntä ja 5 (viisi) ei-ääntä. Kaksi (2) oli poissa.

 

Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä antoivat Marita Toivanen, Sakari Kautto, Yrjötapio Kivisaari, Pekka Kenttälä ja Antti Pekkala. Poissa olivat Vuokko Mäntymaa ja Susanna Kantola.

 

Puheenjohtaja teki toisen äänestyksen osalta seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Marita Toivasen tekemä vastaesitys EI ja vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman pohjaesitys JAA.

 

Äänestyksessä annettiin viisi (5) ei-ääntä, kaksi (2) äänesti tyhjää, jaa-ääniä ei annettu ja kaksi (2) oli poissa.

 

Ei-ääniä antoivat Marita Toivanen, Sakari Kautto, Yrjötapio Kivisaari, Pekka Kenttälä ja Antti Pekkala. Tyhjää äänestivät Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa olivat Vuokko Mäntymaa ja Susanna Kantola.

 

Puheenjohtaja totesi, että Marita Toivasen tekemä vastaesitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi esitykseksi kunnanvaltuustolle.

 

Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi esittivät eriävän mielipiteen päätökseen (pöytäkirjan liitteenä).

 

Tauko pidettiin klo 15:50 - 17:23.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 23.05.2018 § 36

 

Päätös:

Asia päätettiin käsitellä kokouksessa ensimmäisenä.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen esitti kysymyksen onko esteellisiä paikalla.

 

Hallintojohtaja Esa Mäkinen ilmoitti olevansa esteellinen samalla perusteella kuin kunnanhallituksen kokouksessa 22.5.2018 ja poistui paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas saapui pöytäkirjanpitäjäksi tämän asian osalta.

 

Valtuutettu Susanna Kantola poistui paikaltaan esteellisenä eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Hänellä ei ollut varajäsentä.

 

Valtuutettu Merja Korva poistui paikaltaan esteellisenä eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Hänellä ei ollut varajäsentä.

 

Valtuutettu Akseli Erkkilä poistui paikaltaan esteellisenä eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Hänen tilalleen tuli varajäsen Sauli Lepola.

 

Valtuutettu Vuokko Mäntymaa poistui paikaltaan esteellisenä, koska asia koskee häntä itseään, eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Hänellä ei ollut varajäsentä.

 

Valtuutettu Tarmo Salonen poistui paikaltaan esteellisenä eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Hänen tilalleen tuli varajäsen Jussi Mäkitalo.

 

Valtuutettu Raili Fagerholm poistui paikaltaan, koska asia koskee häntä itseään, eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Hänen tilalleen tuli varajäsen Jukka Ylisuvanto.

 

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän asian osalta kokouksessa.

 

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys teki OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta seuraavan esityksen:

"Esitämme, että kunnanvaltuusto päättää, että koska kunnanvaltuusto aiemmin ei ole kyennyt suorittamaan velvollisuuttaan pidättää vakavista virkarikoksista syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan lainvoimaisiin tuomioihin saakka, vaikka kuntalaki velvoittaa kunnanvaltuuston pidättämistoimiin, Kittilän kunta pyytää valtiovarainministeriötä ryhtymään toimiin syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämiseksi.

= = ="

Esitys perusteluineen kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.

 

Valtuutettu Marita Toivanen käytti Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron ja esitti pohjaesityksenä olevan kunnanhallituksen esityksen hyväksymistä valtiovarainministeriölle toimitettavaksi lausunnoksi.

 

Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari käytti Keskustan ryhmäpuheenvuoron ja toimitti sen kirjallisena (pöytäkirjan liitteenä).

 

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa käytti vastauspuheenvuoron.

 

Valtuutettu Maija Linnala ja Tiina Huilaja kannattivat Inkeri Yrityksen esittämää OMK:n; Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien esitystä.

 

Koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaesityksestä poikkeava OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien vastaesitys valtuuston puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä, ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaesitystä äänestävät "jaa".

Ne, jotka kannattavat OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien tekemää vastaesitystä, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljätoista (14) jaa-ääntä, kahdeksan (8) ei-ääntä ja poissa oli viisi (5).

 

Jaa-ääniä antoivat Lepola Sauli, Ylisuvanto Jukka, Moksi Aila, Kenttälä Toni, Kivisaari Yrjötapio, Nevalainen Aki, Kenttälä Pekka, Toivola Juha, Pekkala Antti, Jauhojärvi Pirkko, Niskanen Maarit, Hangasvaara Sirkka, Mäkitalo Jussi ja Toivanen Marita. Ei-ääniä antoivat Huilaja Tiina, Kangas Pentti, Linnala Maija, Mertaniemi Tuula, Ovaskainen Ahti, Sieppi Taru, Vanhatalo Leena ja Yritys Inkeri. Poissa olivat Kantola Susanna, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko ja Saarela Mikko.

 

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen kunnanvaltuuston päätökseksi.

 

Inkeri Yrityksen tekemään OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen vastaesitykseen perustuen eriävän mielipiteen päätökseen jättivät Inkeri Yritys, Ahti Ovaskainen, Leena Vanhatalo, Tiina Huilaja, Tuula Mertaniemi, Pentti Kangas, Maija Linnala ja Taru Sieppi.

 

Tauko pidettiin klo 13:05 - 14:17.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa