Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 23.05.2018/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 155

24.04.2018

Kunnanhallitus

§ 176

08.05.2018

Kunnanvaltuusto

§ 35

23.05.2018

 

Henkilöstöpäällikön määräaikainen tehtävä

 

140/02.02/2017, 85/02.02/2018, 247/01.04.01/2017, 128/01.01.01/2018

 

Khall 24.04.2018 § 155

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnassa on kiinnitetty huomiota henkilöstön sairauslomien lisääntymiseen. Mm, edellä mainitusta johtuen varattiin vuoden 2018 talousarvioon määrärahat työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen.

Työhyvinvoinnin kehittämishanke aloitettiin 1.1.2018. Hankkeen on määrä kestää vuoden 2018 loppuun.

 

Hankkeessa toteutetun työhyvinvointikyselyn tulosten kautta on noussut esiin tarve henkilöstöhallinnon lisäresursseille.

Henkilöstöhallintoon liittyviä toimintamalleja tulee saattaa ajan tasalle.

Valtiovarainministeriö raportissaan mainitsi, että kunnan tulee tarkastella henkilöstöhallinnon resursointiaan sekä turvata riittävät toimintaedellytykset.

 

Määräaikaisessa tehtävässä, projektissa voidaan päivittää kunnan palkkajärjestelmä ja tarvittaessa tehtäväkuvaukset sekä luoda henkilökohtaisen palkanosan mittarit.

Työsuojelutoimintaa kehitetään ja työsuojelutoimikunnan toimintaa aktivoidaan.

Maakuntahallinto ja Sote-uudistus aiheuttaa muutoksia henkilöstön määrään ja tehtäväkuvauksiin.

 

Tehtävän määräaikaisuuden peruste on projektiluonteinen työ.Tehtävä on asiantuntijuutta vaativa, jonka tarkoitus on saattaa työhyvinvointikyselyssä esiin tulleet seikat ajan tasalle. Henkilöstöorganisaatioon ei ole muutostarvetta.Työsuojelupäällikön tehtävä on ollut ja on edelleen sivutoimi, jonka haltija on ilmoittanut hyväksyvänsä menettelyn, että määräajan tehtävää hoitaa henkilöstöprojektiin palkattu henkilö.

 

Henkilöstöhallinnon kehittämisprojekti toteutetaan 1.6.2018 - 31.5.2019.

Tehtävän sijoituspaikka on hallinto-osasto ja esimies on hallintojohtaja.

 

Määrärahatarve on 24.100 € vuodelle 2018.Vuoden 2019 kustannukset ovat 17.150 €.

 

Määrärahatarve on laskettu, että tehtävä on osa-aikainen 50 %.

Palkan peruste on 4.900 €/kk + sivukulut x 1,4. = 6.860 € x 50 % = 3.430 €/kk.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää määrärahamuutoksena v. 2018 talousarvioon 24.100 €:n lisämäärärahan henkilöstöpäällikön määräaikaista tehtävää varten

menokohdalle 000 003 01 Toimistopalvelut.

 

Päätös:

Asia palautettiin valmisteluun.

__________

 

Khall 08.05.2018 § 176

 

 

Määräaikaisen henkilöstöpäällikön tehtävänä on hoitaa työsuojelupäällikön tehtävää ja siihen liittyen kehittää työsuojelutoimintaa, päivittää työpaikkahäirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyn ja lopettamisen - ohjeet, laatia palkkajärjestelmän henkilökohtaisten lisien myöntämiskriteerit, päivittää palkkajärjestelmän tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteet, osallistua työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin sekä seurantajärjestelmän laatimiseen, osallistua työterveyshuollon työpaikkaselvitysten tekemiseen, laatia uudet ohjeet.

 

Tehtävän sijoituspaikka on hallinto-osasto ja esimies hallintojohtaja.

Henkilöstöpäällikkö ei kuulu johtoryhmään, mutta on asiantuntijana kuultavana tarvittaessa johtoryhmässä.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää määrärahamuutoksena v. 2018 talousarvioon 24.100 € lisämäärärahan henkilöstöpäällikön määräaikaista tehtävää varten menokohdalle 000 003 01 Toimistopalvelut.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 23.05.2018 § 35

 

Päätös:

Puheenvuoron käyttivät: valtuutetut Yrjötapio Kivisaari, Vuokko Mäntymaa (kaksi puheenvuoroa), Marita Toivanen ja Pentti Kangas sekä puheenjohtaja Aki Nevalainen ja varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi.

 

Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa