Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.05.2018/Pykälä 179

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 179

22.05.2018

 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Kittilän kaivoksen ympäristöluvan nro 146/2016/1 muutetun lupamääräyksen 35 ja uuden lupamääräyksen A muuttamista, Agnico Eagle Finland Oy

 

89/11.01.00/2018

 

Khall 22.05.2018 § 179

 

(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta on tullut 16.4.2018 päivätty lausuntopyyntö koskien Agnico Eagle Finland Oy:n hakemusta Kittilän kaivoksen ympäristöluvan nro 146/2016/1 muutetun lupamääräyksen 35 ja uuden lupamääräyksen muuttamiseksi. Lausunnon määräaika on 18.5.2018. Lausunnolle on annettu lisäaikaa 29.5.2018 saakka.

 

Luvanmuutosta haetaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätöksen (Dnro PSAVI/1790/2016) lupamääräykseen 35 sekä uuteen lupamääräykseen A. Lupamääräyksen 35 mukaan NP3-altaaseen saa sijoittaa vesienkäsittelylaitoksen selkeyttimen alitteen sille erikseen rajatulle alueelle. Lupamääräyksen A mukaan on vesienkäsittelylaitoksen selkeyttimen alitteen läjitysalue NP3-altaaseen toteutettava hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisina.

 

Sittemmin suunnitelmat ovat muuttuneet. Kaivosyhtiö on toteuttanut sakeuttimen alitteen läjitysalueen penkereisiin ylivuotoputket, jotka mahdollistavat alitteen hallitun purkamisen läjitysalueen ulkopuolelle. Kaivosyhtiön hakemuksen mukaan lupamääräystä A tulisi muuttaa niin, että se mahdollistaa uusien rakenteiden toteuttamisen ja käytön.

 

Yhtiö jatkaa alitteen läjittämistä sille tarkoitettuun kaukaloon, kunnes rikastushiekan taso nousee NP3-altaan itäreunalla tason +240 m yläpuolelle. Tämän jälkeen alite tullaan läjittämään nykyiselle alueelle NP-rikastushiekan sekaan NP3-altaan itäreunan korotetun huoltotien päältä.

 

Yhtiö hakeekin näin muutosta lupamääräykseen 35 siten, että jatkossa alitetta voidaan läjittää sekä alitekaukaloon, vaikka osa alitteesta kulkeutuukin asennettujen ylivuotoputkien kautta NP-hiekan sekaan, että suoraan NP-hiekan sekaan ilman erillistä rajattua aluetta, kun alitekaukalo on jäänyt rikastushiekan alle.

 

Agnico Eagle Finland Oy:n ympäristöluvan muutoshakemus 27.9.2017 oheismateriaalina.

Hakemusasiakirjojen keskeinen sisältö on sähköisenä Lupa-tietopalvelussa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

 

Asian valmisteluun on osallistunut ympäristösihteeri Piippa Wäli.

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, ettei Kittilän kunnalla ole lausuttavaa hakemuksesta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa